• Yhdistys

  Suomen Biokaasuyhdistys ry on vuonna 1991 perustettu riippumaton, biokaasun tuotannon ja käytön edistämisestä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen valtakunnallinen yhdistys. Yhdistys toimi ensin nimellä Suomen Biokaasukeskus ry.

  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erilaisten biokaasujen eli laajasti biometaanin tutkimusta, tuotekehitystä, tuotantoa, talteenottoa ja käyttöä sekä edesauttaa jäsentensä siihen liittyvää toimintaa.

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toimintaa on mm.:

  – seurata biokaasualan kehittymistä ja levittää tietoa biokaasun merkityksestä
  – ylläpitää yhteyksiä muihin uusiutuvien energioiden keskusliittoihin ja sidosryhmiin
  – järjestää kursseja sekä keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia
  – toimia asiantuntijana biokaasualaan liittyvissä asioissa

  • Suomen Biokaasuyhdistys ry

   Biokaasuteknologia on luonnon hyvinvoinnin ja ilmastonsuojelun kannalta erinomainen tapa käsitellä biojätteitä sekä tuottaa uusiutuvaa energiaa ja lannoitteita.