Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta 28.9. asti

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle energiaverolainsäädännön muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että lämmityspolttoaineiden verotuksessa huomioitaisiin niiden elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt. Yhdistetyn sähkö- ja lämmöntuotannon (CHP) verotukea muutettaisiin siten, että verotuki myönnetään energiasisältöverossa hiilidioksidiveron sijasta. Myös turpeen ja lämmityspolttoaineiden veroja korotettaisiin. Yhteensä energiaveromuutokset lisäisivät verotuottoja 38 miljoonalla eurolla. Suurten sähkövarastojen verotusta muutettaisiin kaksinkertaisen sähköverotuksen välttämiseksi. Maatalouden energiaveropalautusta maksettaisiin korotettuna vuonna 2018 kulutetun kevyen polttoöljyn osalta. Kiinteä biomassa sekä biokaasu olisivat edelleen verottomia.

Lausunnot jätetään https://www.lausuntopalvelu.fi/FI. Määräaika lausunnoille on perjantaina 28.9. kello 16.

Suomen Biokaasuyhdistys ry tulee jättämään lausunnon. Lisätietoja toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.