Tuotanto

Biokaasutekniikalla voidaan hyödyntää bakteerien luonnollista kykyä tuottaa orgaanisesta aineksesta metaania. Biokaasulaitoksessa luonnollinen prosessi toteutetaan hallitusti siten, että metaani saadaan talteen käytettäväksi uusiutuvana polttoaineena.

Biokaasulaitoksilla on maailmassa jo pitkä historia. Tekniikka on tunnettu Kiinassa jo useita satoja vuosia ja Intiassakin 1800-luvulta asti. Kiinassa on nykyään jo kymmeniä miljoonia biokaasureaktoreita, joista suurin osa on kotitalouskäytössä. Suomessa ensimmäiset kokeilut biokaasun tuotannossa tehtiin 1900-luvun alussa.

Suomessa biokaasua tuotetaan nykyään kaupunkien ja teollisuuden jätevedenpuhdistamojen biokaasulaitoksilla, kiinteän yhdyskuntajätteen biokaasulaitoksilla sekä maatilojen biokaasulaitoksilla. Lisäksi biokaasua kerätään kaatopaikoilta biokaasupumppaamoilla. Biokaasun vuosittaiset tuotantotilastot Suomessa on koottu Suomen biokaasulaitosrekisteriin.

Biokaasua voidaan tuottaa mädättämällä kaikesta orgaanisesta jätteestä paitsi puusta ja muusta paljon ligniiniä sisältävästä aineksesta. Puusta erotettu selluloosa on kuitenkin mahdollista mädättää. Biometaani on yhteisnimitys enimmäkseen metaanista koostuville ja biologisesta materiaalista tuotetuille kaasuille. Biometaania voidaan tuottaa puuaineksesta termisellä kaasutuksella.