Käyttö

Biokaasu sisältää paljon energiaa ja sitä voidaan käyttää sellaisenaan, ”raakakaasuna”, lämmön- ja sähköntuotantoon.

Biokaasun jalostusarvo voidaan maksimoida jalostamalla se ajoneuvopolttoaineeksi. Se tapahtuu poistamalla biokaasusta hiilidioksidi ja epäpuhtaudet, kaatopaikkakaasusta myös typpi. Biokaasua voidaan käyttää liikenteessä sekä paineistettuna (CBG, Compressed BioGas) että nesteytettynä (LBG, Liquified BioGas).

Jalostettu biokaasu on kemiallisesti lähes samanlaista kuin jalostettu maakaasu, joissa molemmissa pääyhdiste on metaani, joten molempia voidaan käyttää kaasuautoissa ja niitä voidaan myös sekoittaa. Suurin ero on ilmastovaikutuksessa: maakaasu on fossiilista ja siten lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, kun taas biokaasu on uusiutuvaa ja ilmakehän kannalta hiilidioksidineutraalia.

Alla olevasta karttalinkistä näet Suomen kaasutankkausverkoston:

cbg_map

Lisätietoja: Liikennebiokaasu.fi