Biokaasu ja kunnat

Suomen kunnissa on hyvin suuri biokaasuteknologian lisäysmahdollisuus. Vuoden 2008 biokaasulaitosrekisterin mukaan Suomessa käytettiin biokaasuteknologiaa vasta kolmentoista kunnan jätevedenpuhdistamolla (Suomessa on vuoden 2010 alussa 342 kuntaa). Lisäksi oli käytössä kaksi teollisuuden jätevedenpuhdistamon biokaasureaktoria sekä neljä kunnan tai yksityisen yrityksen biojätteen mädättämöä. Käytössä olevilla kaatopaikoilla biokaasun talteenotto on yleistä, sillä se on säädetty lailla pakolliseksi.

Kunnilla on mahdollisuus edistää biokaasun tuotantoa ja Ruotsin kuntien tapaan luoda edellytykset biokaasun liikennekäytölle. Suomen Biokaasuyhdistys on laatinut kuntapäättäjän oppaat Kunnat liikennebiokaasun tuottajina ja käyttäjinä (perusopas ja syventävä opas), jotka julkistettiin helmikuussa 2010.

Suomen Biokaasuyhdistys tekee mielellään yhteistyötä kuntien kanssa biokaasutietouden lisäämiseksi esimerkiksi esitelmien ja seminaarien muodossa.

  • Tietoa biokaasusta

    Biokaasua muodostuu erilaisten mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa.