Suomen jätetilastot julkaistu: yhdyskuntajätteiden kierrätystavoite karkaamassa

Suomen jätteiden Tilastokeskus 9.1.2019 julkaiseman jätetilaston mukaan Suomessa syntyi vuonna 2017 yhdyskuntajätteitä yhteensä 2 811 589 tonnia. Määrä on pysynyt samalla tasolla kuin muutamana edellisenä vuonna. Yhdyskuntajätteistä materiaalihyödyntämisen osuus laski 41 prosenttiin, mutta energiahyödyntämisen osuus kasvoi 58 prosenttiin. Jätelainsäädännön mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää 50% vuoteen 2020 mennessä.

Suomessa kerättiin biojätettä yhteensä noin 390 000 tonnia, josta valtaosa kierrätettiin materiaalina eli joko biokaasutuksella tai kompostoinnilla. Erilliskerätyn biojätteen määrät ovat pystyneet likimain samana kuin vuonna 2016 ja 2015.

Yhdyskuntajätteillä tarkoitetaan erityisesti kotitalouksissa syntyneitä jätteitä, mutta myös muiden tuottamia jätteitä, jotka ovat vastaavia kotitalousjätteiden kanssa. Biojätettä syntyy siis esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Nämä luvut eivät ole mukana yhdyskuntajätteiden tilastoinnissa.

Vuonna 2019 ja 2020 vahvistetaan Suomen uudet kierrätystavoitteet

Vuonna 2019 alkuvuodesta alkaa päivitettyjen jätedirektiivien kansallinen täytäntööpano ympäristöministeriön johtamana. Lainsäädännön uudistuksen keskeisenä tavoitteena on löytää uusia tapoja lisätä merkittävästi yhdyskunta- ja pakkausjätteen kierrätystä.

Jätelainsäädännön uudistuksen yhteydessä on odotettavissa, että biojätteen kierrätykseen tullaan jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomioita. Nykyisellään jätteenpolttoon ohjautuvan energia-/poltto-/sekajätteen joukossa on huomattava määrä biojätettä, joka voitaisiin kierrättää ja jalostaa biokaasuksi ja kierrätyslannoitteiksi.

Biojätteen kierrätys on kustannustehokkain keino lisätä yhdyskuntajätteen kierrätystä, koska biojäte on painavaa ja likaa helposti muut samaan aikaan kerättävät jätemateriaalit. Päivitetty jätedirektiivi edellyttääkin biojätteen eriliskeräyksen tehostamista jäsenmaissa 2024 mennessä, joten on odotettavissa, että biojätteen erilskeräyksen merkitys tulee edelleen vahvistumaan myös Suomessa.

Lisätietoa: Jätetilastot 2017

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.