Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista. Lausunnon on allekirjoittanut myös Biolaitosyhdistys ry.

Biokaasuyhdistys_Biolaitosyhdistys_Lausunto_Maakaasumarkkinalaki

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.