Suomen Biokaasuyhdistys ry vahvistaa vaikuttamistyötään – toiminnanjohtajana on aloittanut MMM Anna Virolainen-Hynnä

 

Anna on aloittanut toiminnanjohtajana 1.9.2018 alkaen. Työtehtävä on uusi. Toiminnanjohtajan nimityksen kautta saadaan merkittävästi vahvistettua suomalaisen biokaasusektorin vaikuttamistyötä sekä kotimaassa että EU-tasolla.

Biokaasu on yksi osaratkaisu siirryttäessä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva raaka-aine, jota voidaan hyödyntää liikennepolttoaineena, sähkön ja lämmön tuotannossa sekä teollisessa käytössä. Biokaasun tuotannon yhteydessä syntyy myös laadukkaita raaka-aineita kierrätyslannoitteiden valmistukseen.

”Yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa toimivan sääntelyn puolesta ja taata biokaasulle mahdollisimman hyvät ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Myös biokaasun tunnettuutta tulee parantaa Suomessa. Anna on erinomainen valinta toiminnanjohtajaksi, sillä hänellä on usean vuoden kokemus erilaisista edunvalvontatehtävistä Suomessa ja Brysselissä sekä laaja ympäristöalan osaaminen”, sanoo Suomen Biokaasuyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Teija Paavola.

”On mahtavaa päästä työskentelemään erinomaisen kasvupotentiaalin omaavan toimialan pariin. Biokaasusektori hyötyy merkittävästi kiertotalouden ja hiilineutraalisuuden imusta. Suomen biokaasusektori muodostuu monipuolisesta joukosta eri toimijoita teollisuuden, kuntien jäte- ja jäteveden käsittelyn sekä maatalouden piiristä, joten sektori tarjoaa varmasti mielenkiintoisen ja monipuolisen työn”, sanoo uusi toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Aikaisemmalla työurallaan Anna on toiminut edunvalvonta- ja asiantuntijatehtävissä bio- ja kiertotalous- sekä laajemmin ympäristöasioiden parissa Suomessa ja Brysselissä mm. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:ssä, Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa ja Euroopan komissiossa.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Teija Paavola, Puheenjohtaja, Suomen Biokaasuyhdistys ry, info@biokaasuyhdistys.net, +358 50 466 3022

Anna Virolainen-Hynnä, Toiminnanjohtaja, Suomen Biokaasuyhdistys ry, anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net, +358 400 987 805,

 

Suomen Biokaasuyhdistys ry on vuonna 1991 perustettu riippumaton, biokaasun tuotannon ja käytön edistämisestä kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen valtakunnallinen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää erilaisten biokaasujen eli laajasti biometaanin tutkimusta, tuotekehitystä, tuotantoa, talteenottoa ja käyttöä sekä edesauttaa jäsentensä siihen liittyvää toimintaa. Suomen Biokaasuyhdistys on jäsenenä EBA:ssa (European Biogas Association) ja NGVA:ssa (The Natural & bio Gas Vehicle Association), jotka sijaitsevat Brysselissä.