Suomen autoala ja valtio tekivät ilmastosopimuksen – kaasuautot kattavasti mukana

Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Autoalan Keskusliitto ry sekä Autotuojat ja -teollisuus ry allekirjoittavat sopimuksen 22.11.2018, jonka puitteissa tahot sitoutuvat toimenpiteistä vuoteen 2025 asti, joilla osapuolet pyrkivät vähentämään liikenteen päästöjä.

Kyseessä on autoalan ja ministeriöiden puitesopimus, ns. Green deal, johon yksittäiset yritykset voivat osallistua tekemällä yhteiskuntasitoumuksen. Sitoumuksen voivat tehdä pääsääntöisesti kaikki sellaiset yritykset, jotka tuovat maahan, myyvät, liisaavat tai vuokraavat uusia henkilö-, paketti-, kuorma- tai linja-autoja Suomessa.

 

Yhteinen tavoite ja sovittuja toimenpiteitä

Autoalan ilmastosopimus eli Green deal perustuu keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaan, jonka mukaan liikenteen päästöjä tulisi vähentää puoleen vuoteen 2030 mennessä. Sopimuksen tavoitteena on:

  1. vähentää ensirekisteröityjen henkilö- ja pakettiautojen keskimääräisiä hiilidioksidipäästöjä vähintään neljä prosenttia vuodessa
  2. lisätä korkeille biopolttoaineosuuksille soveltuvien autojen osuutta erityisesti raskaassa kalustossa
  3. edistää muiden vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävien autojen yleistymistä siten, että niiden osuus ensirekisteröinneistä kasvaa yhteensä vähintään 25 prosenttiin vuoden 2025 loppuun mennessä
  4. alentaa autokannan keski-ikää ja henkilöautojen keskimääräistä romutusikää 1,5 prosenttia vuodessa

Sopimuksen puitteissa Suomen autoala ja ministeriöt ovat sitoutuneet toimenpiteisiin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi valtio edistää tavoitteita muun muassa julkisilla hankinnoilla, romutuspalkkio- tai muilla vastaavilla kampanjoilla, hankintakannusteilla tai muilla taloudelliseen ohjaukseen liittyvillä toimenpiteillä sekä informaatio-ohjauksella. Yhdistykset puolestaan sitoutuvat esimerkiksi lisäämään viestintää ja tarjontaa vaihtoehtoisten käyttövoimien osalta.

 

Biokaasuyhdistys ry toivottaa sitoumukset tervetulleeksi, mutta peräänkuuluttaa toimeenpanon tärkeyttä

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä pitää autoalan ja valtion välistä Green Deal -ilmastosopimusta tervetulleena toimenpiteenä, jonka avulla eri osapuolet saadaan mukaan ilmastotalkoisiin. Sopimus tarjoaa mielestämme hyvät puitteet kansalliselle autoalalle ryhtyä vapaaehtoisiin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Seuraavaksi on tärkeä varmistaa, että yritykset innostuvat lähtemään mukaan sopimukseen ja muutenkin toimeenpano toteutetaan huolellisesti. Säännöllisesti tehtävä raportointi ja tavoitetason arviointi aika ajoin varmistavat omalta osaltaan tehokkaan toimeenpanon, sanoo Virolainen-Hynnä.

Suomen Biokaasuyhdistys ry on mielellään yhteistyössä kansallisen autoalan kanssa biokaasun liikennekäytön lisäämiseksi niin henkilö- kuin raskaassakin liikenteessä.

 

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.