Sivuston ylläpito on päättynyt


Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminta päättyy syksyn 2019 aikana, minkä vuoksi myös näiden sivujen päivitys loppuu. Jatkossa biokaasusektorin tuoreet kuulumiset ja tiedot löytyvät www.biokierto.fi.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminta päättyy ja kaikki toiminta tapahtuu jatkossa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n puitteissa.

Jatkossa biokaasusektorin tuoreet kuulumiset ja tiedot löytyvät www.biokierto.fi.

Kiitos yhteistyöstä ja toivottavasti tapaamme biokierron toiminnan piirissä! Yhteistyöterveisin Suomen Biokaasuyhdistys ry.

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.