Sitran kiertotaloustiekartta 2.0 johdattaa suomalaiset kiertotalouden kärkeen 2025 mennessä – mukana ollaan!

Sitran kiertotaloustiekartta 2.0 julkaistiin 13.3.2019. Tiekartassa on toimenpiteitä, joiden avulla tehdään Suomesta maailman johtavin kiertotalousmaa vuoteen 2025 mennessä. Kiertotaloustiekartta 2.0 sisältää myös esimerkkejä. Yksi esimerkeistä on kierrätyslannoite­valmisteiden laatujärjestelmä, jota työstetään Biolaitosyhdistyksen, Suomen Vesilaitosyhdistyksen ja Suomen Biokaasuyhdistyksen vuonna 2018 käynnistämässä LARA-laatulannoitehankkeessa. LARA-hankkeessa tavoitteena on luoda laatujärjestelmä ja laatumerkki lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasu- ja kompostilaitoksissa tai muissa vastaavissa käsittelylaitoksissa. Vuoden 2019 aikana LARA-järjestelmää pilotoidaan yritysten kanssa, minkä seurauksena vuoden 2020 keväällä markkinoilla pitäisi olla LARA-laatujärjestelmän mukaisia lannoitteita.

Lisätietoa:

LARA-laatulannoitehankkeen netttisivut

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.