Rahoitusta jaossa biokaasulaitoksille, ravinteiden kiertoon ja pieniin kokeiluihin

Uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin haettavana 40 miljoonaa euroa

Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun vuodelle 2019. Tänä vuonna energiatukivaltuudesta on tähän tarkoitukseen varattu 40 miljoonaa euroa. Haku on auki toukokuun loppuun saakka, ja se on tarkoitettu investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeille.

Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Niiden mukaisesti tuettavien hankkeiden kategoriat ovat: 1) biojalostamohankkeet, 2) kivihiilen ja muiden fossiilisten energialähteiden korvaaminen kaupunkialueilla ja 3) muut suuret uuden energiateknologian demonstraatiohankkeet. Biokaasulaitoksille voi täten hakea tukea.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.5.2019 Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta liittämällä hakemukseen tähän hakuun tarkoitettu suurten demohankkeiden hakulomake.

Demonstraatiohankehaun ulkopuolelle jäävät pienet, eli max. 5 miljoonan euron hankkeet käsitellään normaalin energiatukihaun kautta. Näihin uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeisiin on mahdollista edelleen hakea energiatukea (ks. tem.fi/energiatuki

Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua, mukana myös ravinnekierto (RAKI)

Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun vesiensuojelulle. Avustusta myönnetään vesien ja meren hoitoa tai ravinteiden kierrätystä edistävään työhön, joka tukee käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita. Haussa etsitään hyvin käynnistynyttä työtä eteenpäin vieviä tekoja ja hyviksi havaittujen menetelmien viemistä käytäntöön. Ravinteiden kierrätyksessä painopisteenä on muun muassa kaupunkiviljely. Haku on avoinna 20.2.–2.4.2019 ja toteutetaan yksivaiheisena.

Avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa vähentämällä vesistöjä ja Itämerta kuormittavia ravinteita, humusta ja haitallisia aineita. Hankkeilla edistetään bio- ja kiertotaloutta, kasvatetaan Suomen ravinne- ja energiaomavaraisuutta sekä tehdään ravinnekierrätystä yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Samoja tavoitteita on myös vesiensuojelun tehostamisohjelmalla vuosille 2019–2021. 

Lisätiedot:

Ympäristöministeriön rahoitushaku kansalaisen hiilijalanjälkeä pienentäville kokeiluille

Onko sinulla idea, jolla arjesta tulisi vähäpäästöisempää? Nyt voit saada 5000 euroa rahoitusta sen kehittämiseen!

Ympäristöministeriön kokeiluhaussa etsitään ratkaisuja, joilla päästöt vähenevät arkiliikkumisessa, kuten työ-, koulu- ja harrastusmatkoilla tai joilla jo olemassa olevat energiatehokkuusratkaisut tulisivat kodeissa käyttöön. Uusia ratkaisuja etsitään myös kestävän paikallisen kuluttamisen edistämiseen – teemassa ratkaisut voivat liittyä myös kasvatukseen tai viestintään. Ratkaisijoiksi kutsumme kaikki kansalaiset, järjestöt, kunnat ja yritykset. Kokeilu voisi olla vaikkapa yhteiskäyttöauto, joka kulkee biokaasulla!

Haku on auki 30.1.-6.3. Haun ensimmäisessä vaiheessa kokeiluille on varattu 75 000 euroa, 5000 euroa kokeilua kohden ja jatkokehittämisen syksyllä 25 000 euroa.

Lisätiedot:


  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.