LVM:n liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä on julkaissut Hiiletön liikenne 2045 -väliraportin 14.9.

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä on julkaissut 14.9.2018 väliraportin Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen. Raportissa esitetään kolme vaihtoehtoista skenaariota liikenteen päästöjen poistamiseksi.

Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmässä on jäsenenä asiantuntijoita keskeisistä ministeriöistä ja yliopistoista sekä yritysten edustajia. Johtaja Matti Oksanen Gasum Oy:stä on jäsenenä työryhmässä.

Syksyn 2018 aikana työryhmä kerää sidosryhmien ja kansalaisten näkemyksiä kyselyllä, erikseen järjestettävissä keskustelutilaisuuksissa sekä sosiaalisessa mediassa (#ILMO2045). Joulukuussa 2018 työryhmän on määrä julkaista loppuraportti ja toimenpideohjelmaehdotus, jolla kotimaan liikenne muutetaan nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. 

Suomen Biokaasuyhdistys ry tulee aktiivisesti osallistumaan keskusteluun. Lisätietoja ja yhteistyöpyynnöt toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnältä.

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.