Lausunto Maa- ja metsätalousvaliokunnalle Valtioneuvoston selvityksestä (E 100/2017 vp) EU:n liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelmasta

Lausunto luettavissa alla olevan linkin kautta:

Biokaasuyhdistys_Lausunto MmV_ Vaihtoehtoisten polttoaineiden toimintasuunnitelma