Lausunto luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunto Valtionvarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto-energiaverotuksen muutoksesta (28.09.2018)