Lausunto luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lausunto Valtionvarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto-energiaverotuksen muutoksesta (28.09.2018)

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.