Lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selonteossa on esitelty laajasti kansainvälisiä ilmastosopimuksia ja muita sitoumuksia sekä EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa ja raportointijärjestelmiä. Selonteossa todetaan taakanjakosektorin merkittävimmän päästövähennyspotentiaalin olevan liikenteessä. Myös päästövähennystoimien kustannustehokkuutta painotetaan. Selonteossa todetaan myös biopolttoaineiden kohdentamisen tärkeys raskaan liikenteen käyttövoimaksi, mutta tämän edistämiseen liittyviä toimia ei käytännössä esitetä lainkaan, mikä on suunnitelman merkittävin puute. Paketti- ja kuorma-autoliikenne on kuitenkin liikennesektorin toiseksi suurin energiankuluttaja.

Luo Biokaasuyhdistyksen lausunto kokonaisuudessaan täältä:
Biokaasuyhdistys_Lausunto YmV_VnS Kaisu_181017

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.