Kymmenelle kaasuntankkausaseman rakentamiselle myönnetty infratukea

Energiavirasto on 25.1.2019 myöntänyt tukea kaasuntankkausasemien rakentamiseen seuraaville paikkakunnille: Oulu (2 asemaa), Kokkola (1 asema), Äänekoski (2 asemaa), Forssa (2 asemaa), Vaasa (1 asema) ja Imatra (2 asemaa). Kaasutankkausasemat tulee rakentaa seuraavan 18 kuukauden aikana.

Energiavirasto päättää infrastruktuuritukien myöntämisestä tarjouskilpailun perusteella sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (498/2018) 7 §:n mukaan. Tarjousten jättöaika oli 1.10.-31.10.2018. Tarjouskilpailu tullaan järjestämään jatkossakin.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen pitää tukia erittäin tervetulleina. Niiden avulla saadaan laajennettua kansallista liikennekaasun jakeluverkostoa. Investointitukea tarvitaan edelleenkin, joten toiminnanjohtaja toivoo, että kansallinen biokaasusektori on aktiivinen jatkossakin. On myös ilahduttava, että tukea sai usea eri toimija. Tämä varmasti edelleen vahvistaa kansallista biokaasusektoria ja sen kehitysnäkymiä.

Tärkeintä olisi nyt, että investointisuunnitelmat viedään maaliin seuraavan 18 kuukauden aikana, jotta Suomen jakeluverkon palvelutasoa saadaan parannettua ja näin kaasuautosta tehdään entistä houkuttelevampi vaihtoehto, kiteyttää Virolainen-Hynnä.

Lue lisää: Energiaviraston tiedote

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.