Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmäehdotukseen pyydetään kommentteja 31.12. asti

Biolaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistys ja Biokaasuyhdistys yhteistyössä ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneiden tahojen  kanssa kehittävät lannoitteiden laatujärjestelmää. Järjestelmää pilotoidaan vuonna 2019 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa. 


Pyydämme sidosryhmiltä kommentteja ehdotukseen periaatteista kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmälle. Kommentteja toivotaan toimitettavaksi sähköpostitse jpirkkamaa@gmail.com 31.12.2018 mennessä.

Taustatietoa hankkeesta

Kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää kehitetään laatujärjestelmähankkeessa. Laatujärjestelmän tavoitteena  on tehostaa ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda laatujärjestelmä lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasu- ja kompostilaitoksissa tai muissa vastaavissa käsittelylaitoksissa.  Laatujärjestelmää kehittävät kolme toimialajärjestöä, Biolaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistys ja Biokaasuyhdistys, yhteistyössä kierrätyslannoitevalmisteita tuottavien yritysten, tutkimuksen ja viranomaisten kanssa.

Vuoden 2018 aikana on toteutettu useita sidosryhmätyöpajoja, joissa kierrätyslannoitevalmisteita tuottavat yritykset, tutkimuslaitosten edustajat ja viranomaisten sekä muut sidosryhmät ovat yhdessä työstäneet laatujärjestelmää. Kehtiystyötä on fasilitoinut konsulttiyritys Pöyry, joka on myös tuottanut vuoden 2018 aikana tehdystä työstä raportin ”Tarkennettu selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista”.

Kaikki laatujärjestelmää kehittävän Lara-laaturavinnehankkeen raportit ja muu aineisto löytyvät myös hankkeen kotisivuilta www.laatulannoite.fi 

Työn jatko 2019-2020

Hankkeessa valmistellaan parhaillaan varsinaista laatukäsikirjaa ja pyydämme aikanaan myös siihen kommenttejasi. Tarkoituksemme on edetä v. 2019 alkupuolella laatujärjestelmän pilotointiin alan yrityksissä ensimmäisille laatusertifikaatin mukaisille kierrätyslannoitevalmisteille. Ensimmäiset em. kaltaiset tuotteet on tarkoitus saada markkinoille v. 2020 alussa. Tavoitteena on, että laatujärjestelmä käynnistyy pysyvästi  vuoden 2020 aikana.

Lisätiedot: anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net 

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.