Kaasunsiirron alustava siirtotariffisto julkaistu , kommentointimahdollisuus 31.3.2019 asti

Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet kaasun siirtotariffit markkinan kuultavaksi 15.2.2019 Energiavirasto on julkaissut ulkomaan yhteyksissä noudatettavat Suomen kaasun siirtotariffit julkiseen kuulemiseen 15.2.2019. Gasum on julkaissut Suomen kaasun siirtotariffiston julkiseen kuulemiseen 15.2.2019. Kuulemisaikaa on maaliskuun loppuun. Lisätietoa: Gasumin tiedote Energiaviraston tiedote

Lisätietoa:
Gasumin tiedote
Energiaviraston tiedote

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.