• Lausunnot

    Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.

    Vinkki: Tehosta tiedon etsintää hyödyntämällä etusivun suodatettua hakua.