Järjestöt: Uusiutuva energia takaa Suomen kestävän kasvun

Tiedote

Julkaisuvapaa klo 14.3.2019 klo 8:00

Suomi on matkalla pois fossiilitaloudesta, ja kaikilla uusiutuvan energian muodoilla on siinä oma roolinsa. Kotimaisella uusiutuvalla energialla tulisi olla merkittävä rooli sähkön- ja lämmön tuotannossa, liikenteessä ja työkoneissa. Uusiutuvan energian lisääminen vaikuttaa positiivisesti Suomen työllisyyteen, talouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaomavaraisuuteen.

Pitkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka tukee taloutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä painottavat uusiutuvan energian järjestöt Helsingissä tänään (14.3.2019) järjestetyssä tilaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen torjunta uusiutuvien avulla lisää samalla Suomen energiaomavaraisuutta. Suomi kattoi vuonna 2017 käyttämästään sähköstä lähes 24 % tuonnilla ja fossiilisen energian osuus on edelleen yli kolmannes energian loppukulutuksesta.

Tuontipolttoaineita ja sähkön tuontia on mahdollista korvata kotimaisella uusiutuvalla energialla kaikilla sektoreilla: sähköntuotannossa, lämmöntuotannossa, liikenteessä ja työkoneissa.

Järjestöt tukevat tavoitetta, että Suomen kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tulee saavuttaa tasapaino 2030-luvulla. Tämä vaatii päästöjen minimointia kaikilla sektoreilla,

hiilinielujen kasvattamista ja hiiltä sitovien teknologioiden hyödyntämistä.

Katso suora lähetys tai tallenne tilaisuudesta.

Uusiutuvan energian järjestöjen julkilausuma 14.3.2019 (pdf)

Lisätiedot:

  • Bioenergia ry, toimitusjohtaja Harri Laurikka, harri.laurikka@bioenergia.fi, 040 163 0465
  • Pienvesivoimayhdistys ry, varapuheenjohtaja Pekka Väänänen, pekka.vaananen@pp2.inet.fi, 050 343 1810
  • Suomen Lähienergialiitto ry, toiminnanjohtaja Tapio Tuomi, tapio@lahienergia.org, 040 568 7351
  • Suomen Biokaasuyhdistys ry, toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä, anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net, 0400 987 805
  • Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, jussi.hirvonen@sulpu.fi, 050 500 2751
  • Suomen Tuulivoimayhdistys ry, toimitusjohtaja Anni Mikkonen, anni.mikkonen@fwpa.fi, 040 771 6114
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.