Elintarvikealalle Suomen materiaalitehokkuuden sitoumus ­- toimia mm. jätteen synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi

Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön tekemällä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019-2021.

Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö sekä Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry julkistivat 8.2.2019 sitoumuksen, jonka keskeisen sisällön muodostavat mukaan liittyvien yritysten käytännön materiaalitehokkuustoimet.

Elintarvikealan materiaalitehokkuu­den sitoumukseen liittyvät yritykset ryhtyvät toimiin, joilla esimerkiksi vähennetään elintarvikkeiden ruokahävikkiä, kehitetään pakkausten ympäristöystävällisyyttä, lisätään ruokajätteen ja materiaalien kierrätystä sekä tehostetaan tavarankuljetusten logistiikkaa.

Tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana mukaan liittyvät yritykset edustavat 85 % Päivittäistavarakauppa ry:n ja 20 % Elintarviketeollisuusliitto ry:n jäsenyritysten alan liikevaihdosta. Tavoitteena on myös, että Suomen Pakkausyhdistys ry:n 20 jäsenyritystä liittyy sopimukseen.

”Hienoa, että sopimus viimein syntyi! Sitoumus on win-win, sillä tavoitteena on sekä elintarvikeketjun yritysten kannattavuuden parantuminen että luonnonvarojen kestävä käyttö. Elintarvikeketju voi nyt osoittaa, että se pystyy parantamaan omaa ympäristösuorituskykyään ilman lainsäädäntöön lisättäviä velvoitteita ”, sanoo Biokaasuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

”Sitoumuksella pyritään erityisesti ruokahävikin vähentämiseen, mutta sopimus tulee varmasti lisäämään kiinnostusta orgaanisen jätteen kierrätykseen koko elintarvikeketjussa. Jo nyt elintarvikeketju kierrättää orgaanisia jätteitä mallikkaasti, mutta vielä on paljon kehittymisen varaa. Lisäksi biojätteen erilliskeräysvaatimusten tiukentuminen lähivuosina pakottaa kaikki biojätteen tuottajat tarkastelemaan toimintamallejaan. Orgaanisen jätteen käsittely biokaasulaitoksessa on ilmasto- ja kiertotalousmielessä luonnollinen valinta.”, arvioi Virolainen-Hynnä.

Katso myös uutinen 22.11.2018 ”Suomen autoala ja valtio tekivät ilmastosopimuksen – kaasuautot kattavasti mukana”

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.