Lausunto ILUC-direktiivin täytäntöönpanoon liittyen

Lausunto esityksestä laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 § muuttamisesta sekä työryhmän väliraportista: epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan ILUC-direktiivin kansallinen täytäntöönpano Biokaasuyhdistys_Lausunto TEM_ILUC_31012016

Lausunnot Uutiset

FFD: Haussa pienen kokoluokan biokaasulaitoksia Tansaniaan

Tansanian puutarhaliiton, TAHA:n, kaksi jäsentä, jotka tuottavat kaupallisesti siemeniä, etsivät pienen koon biokaasulaitosta Suomesta. ”Our estimate from 4 years back is that we have ca 1000 ton of cucumber fruit pulp per year ( 2-3 ton/day @ 9 m3 biogas/ton= 20-25 m3 of gas) We are expanding soon with 4 ha of production area. For […]

Uutiset

LVM: Työryhmän ehdotus liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi

Työryhmän raportissa esitetään, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto ja sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennettaisiin pääosin markkinaehtoisesti. Rakentamisessa voitaisiin kuitenkin hyödyntää erilaisia EU- ja kansallisia tukia. Raportti saatavissa kokonaisuudessaan täällä ja sitä koskeva tiedote täältä.

Uutiset

Kansallinen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annetaan selontekona eduskunnalle, joka aloittaa strategian käsittelyn 30. marraskuuta. Strategiassa linjataan konkreettisia toimia ja tavoitteita, joilla Suomi saavuttaa Sipilän hallitusohjelmassa ja EU:ssa sovitut energia- ja ilmastotavoitteet vuoteen 2030. Strategia kokonaisuudessaan sekä siihen liittyvät esitykset löytyvät täältä.

Uutiset

NBC2016 materiaalikooste

NBC2016 kooste esityksistä

Uutiset

Biokaasuyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous 15.12.2016

Syyskokouskutsu ja esityslista

Uutiset

Biokaasuyhdistyksen kevätkokous ja vierailu

Biokaasuyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Maanantaina 25.4.2016 klo 10.30 Haminan Varuskuntakerholla osoitteessa Kadettikoulunkatu 3, 49400 Hamina. Kokouksen jälkeen tutustuminen ja vierailu Haminan energian biokaasulaitoksella. Haminan energian biokaasulaitoksen vihkimistilaisuus klo 13 osoitteessa Rekkatie 11, Virolahti, joka sijaitsee n. 30 km Haminasta rajan suuntaan. TERVETULOA! Varuskuntakerhon verkkosivut: www.haminanvaruskuntakerho.fi PS. Yhdistyksen jäsenlehti ilmestyy 25.4. ja se jaetaan sitten jäsenille postissa

Uutiset

Uusi biokaasuoppikirja julkaistu!

Uusi biokaasuoppikirja julkaistu! Tästä linkistä pääset lukemaan juuri julkaistua biokaasuoppikirjaa!

Uutiset

Yhdistyksen syyskokous 24.11.2015 Ämmässuolla

Yhdistyksen syyskokous pidetään 24.11.2015 klo 14.00 HSY:N Ämmässuolla. Tervetuloa kaikki jäsenet mukaan toimintaan! Samalla voi tutustua uusiin laitoksiin ja menetelmiin, verkostoitumista unohtamatta.

Uutiset

Uusi biokaasulaitosrekisteri julkaistu

Myös lausunto osio päivitetty. Biokaasulaitosrekisterin, tiedot vuodelta 2014 löydät tästä linkistä Lausunto osioon pääset tästä linkistä

Uutiset
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.