Seminaarikutsu: Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle, 28.11.2018, Helsinki

BioRaEE-hankkeen (Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle) seminaari 28.11 Helsingin Viikissä. Lisätiedot: Kutsu ja ohjelma BioRaEE puoliväliseminaari BioRaEE hankkeen nettisivut: http://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE

Tapahtumat Uutiset

Kommentit Sitran Kiertotalous 2.0 -työhön

Sitra on pyytänyt kommentteja Kiertotaloustiekartan päivitykseen. Tässä Kiertotalous 2.0 -työssä on arvioitu kansallisia kiertotaloustoimia vuosien 2016-2018 välillä sekä esitetty ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi. Sidosryhmät voivat esittää kommentteja edellä mainittuihin työpaketteihin OtaKantaa-palvelussa 11.11. asti. Biokaasuyhdistys_ry:n kommentit_Kiertotalous-2.0

Julkaisut Lausunnot Uutiset

YM on julkaissut tulkintoja ja ohjeita BATin soveltamisesta

Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan seuraavat uudet ohjeet ja muistiot Jätevesiin liittyvien lyhyen aikavälin päästöraja-arvojen soveltaminen ympäristöluvissa, muistio (pdf) Tulkintoja jätteenkäsittelytoimintojen luokittelusta direktiivilaitoksiksi, muistio (pdf) Ohje jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (pdf) Liite 2 ohjeeseen jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (word) (BAT-selvityksen esimerkkitaulukko) Kaikki ympäristönsuojelulain toimeenpanoa koskevat ohjeet (Ympäristöministeriö)

Julkaisut Uutiset

Asiantuntijalausunto eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle kokoukseen 26.10.2018 aiheesta: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (HE 123/2018 vp) HE 123/2018 vp  

Julkaisut Lausunnot Uutiset

Asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle kokouksessa 24.10.2018 aiheesta:  Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 191/2018 vp) HE191/2018vp

Lausunnot Uutiset

Asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnan kokouksessa 24.10.2018 aiheesta:  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta (HE 102/2018 vp)

Lausunnot Uutiset

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielipide Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen -väliraportista

Saatesanat: Liikennesektorin päästövähennyksillä on tärkeä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasu on uusiutuva, kotimainen ja edullinen liikenteen polttoaine. Biokaasun käytön lisäämisellä voidaan vähentää henkilö- ja raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä nopealla aikataululla, sillä biokaasuautojen tekniikka on luotettavaa, edullista ja heti käyttöönotettavissa. Suomen Biokaasuyhditys ry haluaa  tuoda esille näkemyksiään ja kehitysideoitataan, miten biokaasu voitaisiin paremmin huomioida Hiiletön liikenne 2045 -jatkotyössä. […]

Julkaisut Lausunnot Uutiset

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien kansallinen soveltaminen, koulutus 24.10. Helsinki

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmistä on valmisteilla kansallinen soveltamisohje ja direktiivilaitosmuistio. Aiheesta järjestetään koulutustilaisuus 24. lokakuuta 2018 klo 9-16 Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa Helsingissä. Maksuttomaan tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä. Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2018. Kenelle kurssi soveltuu: Seminaari on tarkoitettu viranomaisille, jätealan toiminnanharjoittajille ja toimijoille, konsulteille sekä tutkijoille. Koulutuspaikka: SYKE, auditorio Laulujoutsen, Mechelininkatu 34a 00260 HELSINKI Lisätiedot koulutuksesta: Puheenvuoroja jaetaan ja […]

Julkaisut Tapahtumat Uutiset

21.3.2019 Vaasa Gas Exchange

Vaasa gas exchange 2019 tapahtuma kerää taas yhteen bio- ja maakaasualan toimijoita ja tapahtuman viralliset sivut löytyvät täältä.

Tapahtumat Uutiset

Komissio antoi Suomelle suosituksia jätteenkierrätyksen lisäämisestä

Euroopan komissio julkaksi 24.9.2018 tilaamansa Early Warning -selvityksen tulokset. Selvityksessä on tarkasteltu jätehuollon nykytilaa 14 EU:n jäsenmaassa. Mallinnuksen ja arvioinnin pohjalta on annettu suosituksia jätehuollon kehittämiseksi. Suositukset eivät ole sitovia. Suomi on yksi tarkastelussa mukana olevista maista. Selvityksellä komissio on halunnut testata jätedirektiivien toteutumisen seurantaan kehitetyn Early warning -mekanismin (varhaisvaroitusjärjestelmä) toimivuutta. Jatkossa järjestelmällä annetaan suosituksia […]

Uutiset
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.