Kaasunsiirron alustava siirtotariffisto julkaistu , kommentointimahdollisuus 31.3.2019 asti

Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet kaasun siirtotariffit markkinan kuultavaksi 15.2.2019 Energiavirasto on julkaissut ulkomaan yhteyksissä noudatettavat Suomen kaasun siirtotariffit julkiseen kuulemiseen 15.2.2019. Gasum on julkaissut Suomen kaasun siirtotariffiston julkiseen kuulemiseen 15.2.2019. Kuulemisaikaa on maaliskuun loppuun. Lisätietoa: Gasumin tiedote Energiaviraston tiedote Lisätietoa:Gasumin tiedoteEnergiaviraston tiedote

Uutiset

Biokaasuyhdistys ry:n vaaliviestit

Kotimainen biokaasu voidaan valjastaa vähentämään kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä (liikenne ja maatalous), parantamaan energia- ja ravinneomavaraisuutta, luomaan mahdollisuuksia suomalaisen ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä luomaan edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen. Tämä voidaan tehdä luomalla puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Biokaasustrategia ja -toimenpideohjelma auttaa tässä! Seuraavina vuosina […]

Uutiset

Kannanotto: Biokaasuyhdistys ry jäi kaipaamaan korkeampaa kunnianhimon tasoa GASELLI-hankkeessa

11.2.2019 julkaistussa Gaselli-loppuraportissa todetaan rohkaisevasti, että kaasuautojen lukumäärä lisääntyy tavoitteiden mukaisesti ja nykyisilläkin toimilla vuoteen 2030 mennessä Suomessa olisi 50 000 kaasuautoa. Raportissa todetaan myös, että kaasuauto on tällä hetkellä erittäin varteenotettava vaihtoehto liikenteen päästöjen vähentämiseksi ja hankintaa ei kannata lykätä. Gaselli-raportin heikkous on kuitenkin se, ettei se ole riittävän kunniahimoinen suhteessa tämän päivän ilmastopolitiikan […]

Uutiset

Elintarvikealalle Suomen materiaalitehokkuuden sitoumus ­- toimia mm. jätteen synnyn vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi

Elintarviketeollisuuden, kaupan ja pakkausalan sekä kolmen ministeriön tekemällä sitoumuksella vähennetään ruoan valmistuksen, jakelun ja kulutuksen ympäristövaikutuksia vuosina 2019-2021. Työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö sekä Elintarviketeollisuusliitto ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys ry julkistivat 8.2.2019 sitoumuksen, jonka keskeisen sisällön muodostavat mukaan liittyvien yritysten käytännön materiaalitehokkuustoimet. Elintarvikealan materiaalitehokkuu­den sitoumukseen liittyvät yritykset ryhtyvät toimiin, joilla […]

Uutiset

Suomen Biokaasuyhdistys, Baltic Sea Action Group ja Biolaitosyhdistys peräänkuuluttavat, että biomassojen kestävää hyödyntämistä tulee edistää siirtymällä suunnittelusta toimeenpanoon

Suomessa syntyy vuosittain erittäin paljon erilaisia biomassoja, kuten eläinten lantaa, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja ja biojätettä. Biomassat sisältävät runsaasti arvokkaita ravinteita, etenkin typpeä ja fosforia, joiden kierrättäminen estää ravinteita päätymästä vesistöjä rehevöittämään. Ravinteiden kierrätys on ollut yksi hallituksen kärkihankkeista, ja sen myötä ravinnekierrätyksen ympärille on jo luotu uudenlaista liiketoimintaa. Edistysaskelista huolimatta biomassojen sisältämää potentiaalia ei kuitenkaan ole […]

Uutiset

Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy operatiivinen toiminta on käynnistynyt

Suomen Kaasunsiirtopalvelut O:y:n tarkoituksena on helpottaa Suomen siirtymistä avoimeen kaasumarkkinaan. Osoitteesta www.figas.fi löytyy kootusti tietoa kaasumarkkinan avaamisesta, vuonna 2020 toimintansa käynnistävästä kaasun siirtoverkonhaltijasta sekä eri toimijoiden rooleista muutoksessa. Yhtiöön voi olla yhteydessä kaikkiin kaasumarkkinan avaamiseen liittyvissä asioissa. Lisätiedot: https://figas.fi/yhteys/

Uutiset

Kymmenelle kaasuntankkausaseman rakentamiselle myönnetty infratukea

Energiavirasto on 25.1.2019 myöntänyt tukea kaasuntankkausasemien rakentamiseen seuraaville paikkakunnille: Oulu (2 asemaa), Kokkola (1 asema), Äänekoski (2 asemaa), Forssa (2 asemaa), Vaasa (1 asema) ja Imatra (2 asemaa). Kaasutankkausasemat tulee rakentaa seuraavan 18 kuukauden aikana. Energiavirasto päättää infrastruktuuritukien myöntämisestä tarjouskilpailun perusteella sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituesta vuosina 2018–2021 annetun valtioneuvoston asetuksen (498/2018) 7 §:n […]

Julkaisut Uutiset

Suomen jätetilastot julkaistu: yhdyskuntajätteiden kierrätystavoite karkaamassa

Suomen jätteiden Tilastokeskus 9.1.2019 julkaiseman jätetilaston mukaan Suomessa syntyi vuonna 2017 yhdyskuntajätteitä yhteensä 2 811 589 tonnia. Määrä on pysynyt samalla tasolla kuin muutamana edellisenä vuonna. Yhdyskuntajätteistä materiaalihyödyntämisen osuus laski 41 prosenttiin, mutta energiahyödyntämisen osuus kasvoi 58 prosenttiin. Jätelainsäädännön mukaan yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää 50% vuoteen 2020 mennessä. Suomessa kerättiin biojätettä yhteensä noin 390 000 tonnia, […]

Uutiset

Hiilineutraali liikenne Joensuuhun – sanoista tekoihin 4.2.

Uusiutuvat energiavaihtoehdot tulevat ryminällä liikennesektorille – joko ne tarjoavat ratkaisun liikenteen päästövähennystavoitteisiin? Tule kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan Pohjois-Karjalan tulevaisuuteen! Aika:  4.2.2019 klo 12 – 18:30 Paikka: Joensuun Tiedepuisto, Länsikatu 15, Temple of Challenge, 3A-rakennus, 4. krs, Joensuu Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista 28.1.2019 mennessä tästä linkistä. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä BioKymppi Oy, Business Joensuu Oy, Puhas Oy, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Bioenergia ry […]

Uutiset

Nordic Biogas Conference 2019 – ohjelma julkaistu & Early bird price 4.2. asti!

Oslossa järjestetään Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019. Konferenssin ohjelma sekä lisätiedot tapahtumasta löytyvät: https://www.nordicbiogasconference.org/ Alennetut osallistujahinnat 4.2. asti! #NBC2019 #biokaasu #biogas #circulareconomy #kiertotalous #biotalous #bioeconomy

Uutiset
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.