Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokouksessa Tampereella tehtiin tärkeitä päätöksiä

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin Tampereella 28.3. Kevätkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnan lakkauttamista ja varojen siirtämistä tammikuussa 2019 perustetulle yhdistykselle, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, joka muodostuu Suomen Biokaasuyhdistys ry:stä ja Biolaitosyhdistys ry:stä. Kevätkokouksessa esitettiin pyyntö, että nykyiset jäsenet liittyisivät sankoin joukoin uuden yhdistyksen jäseneksi. Lisätietoa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä sekä kutsu […]

Uutiset

Kutsu ja esityslista Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 17.4.

Kokousaineistoa: Kutsu ja esityslista Perustamiskokouksessa hyväksytyt säännöt Toimintasuunnitelmaehdotus 2019 Talousarvioehdotus 2019 Lisätietoa: Ilmoittautumiset tarjoilujen varmistamiseksi pyydetään 15.4.2019 klo 10 mennessä osoitteeseen: anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net Tilaisuuteen voivat osallistua Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäsenet. Jäseneksi voi hakea täyttämällä Jäsenhakemuslomake ja toimittamalla sen sähköpostitse anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net.   Tiedote: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu – biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja […]

Uutiset

Kuulemisia kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista 15.3. – 15.4.2019. Asia koskettaa myös biokaasua!

Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Kyseisiä sääntöjä ja sopimuksia sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla. Asiakirjat ja kuulemisohjeet löytyvät kaasumarkkina.fi -sivuston kohdasta markkinasäännöt. Energiavirasto järjestää samaan aikaan kuulemisen siirtoverkonhaltijan liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista. Dokumentit ja kuulemisohjeet löytyvät […]

Uutiset

MMM:n tuoreen selvityksen mukaan ravinnekierrätyksen todellinen läpimurto edellyttää systeemistä murrosta

Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää selvitystä hyvänä pelinavauksena ravinteiden kierrätyksen todellisen läpimurron synnyttämiseksi. Nyt on aika päästä kokeiluista ja pilotoinneista todelliseen tekemiseen. Seuraavalla hallituksella onkin ratkaisun avaimet käsissään. Biokaasuprosessissa syntyy energiaa ja kierrätysravinteita. Orgaanisten lannoitevalmisteiden ja biokaasun tuotanto mm. liikenteen biopolttoaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi tukevat toisiaan. Suomen Biokaasuyhdistys ry:n näkemykset selvitykseen Ravinteiden kierrätyksen edistämiseen vaikuttavat jo nyt […]

Uutiset

Tapahtuma: Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019 Oslossa!

Oslossa järjestetään Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019. Konferenssin ohjelma sekä lisätiedot tapahtumasta löytyvät: https://www.nordicbiogasconference.org/ Suomen Biokaasuyhdistys ry:n jäsenille 10% alennus! #NBC2019 #biokaasu #biogas #circulareconomy #kiertotalous #biotalous #bioeconomy

Uutiset

Ennakkotieto: Energiaviraston jakeluinfrastruktuuritukea haettavissa syyskuussa 2019

Energiaviraston järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Tarjousten jättöaika on 1.9.2019 – 30.9.2019. Edellinen tarjouskilpailu järjestettiin lokakuussa 2018. Lisää tietoa: https://www.energiavirasto.fi/media/-/asset_publisher/ooKNxg1qkv7p/content/tarjouskilpailu-liikenteen-infrastruktuurituesta-2019h

Uutiset

Järjestöt: Uusiutuva energia takaa Suomen kestävän kasvun

Tiedote Julkaisuvapaa klo 14.3.2019 klo 8:00 Suomi on matkalla pois fossiilitaloudesta, ja kaikilla uusiutuvan energian muodoilla on siinä oma roolinsa. Kotimaisella uusiutuvalla energialla tulisi olla merkittävä rooli sähkön- ja lämmön tuotannossa, liikenteessä ja työkoneissa. Uusiutuvan energian lisääminen vaikuttaa positiivisesti Suomen työllisyyteen, talouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaomavaraisuuteen. Pitkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka tukee taloutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä […]

Uutiset

Biokaasuyhdistys ry:n vaaliviestit

Kotimainen biokaasu voidaan valjastaa vähentämään kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä (liikenne ja maatalous), parantamaan energia- ja ravinneomavaraisuutta, luomaan mahdollisuuksia suomalaisen ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä luomaan edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen. Tämä voidaan tehdä luomalla puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Biokaasustrategia ja -toimenpideohjelma auttaa tässä. Lue lisää […]

Uutiset

Tiedote: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu – biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja orgaanisten maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivat tahot tiivistävät yhteistyötään

Tiedote 4.3.2019 Tammikuussa 2019 perustettiin yhdistys, jonka nimi on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Biokretslopp och Biogas Finland r.f. ja englanninkielinen nimi on Finnish Biocycle and Biogas Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry. Uuden yhdistyksen perustamisella haetaan synergiaetuja, […]

Uutiset

Rahoitusta jaossa biokaasulaitoksille, ravinteiden kiertoon ja pieniin kokeiluihin

Uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin haettavana 40 miljoonaa euroa Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun vuodelle 2019. Tänä vuonna energiatukivaltuudesta on tähän tarkoitukseen varattu 40 miljoonaa euroa. Haku on auki toukokuun loppuun saakka, ja se on tarkoitettu investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeille. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien […]

Uutiset
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.