Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista.

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Hallituksen esitysluonnokseen maakaasumarkkinoita koskevista laeista. Lausunnon on allekirjoittanut myös Biolaitosyhdistys ry. Biokaasuyhdistys_Biolaitosyhdistys_Lausunto_Maakaasumarkkinalaki

Lausunnot

Lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille

Lausunto Joutsenmerkin kriteeriehdotuksesta nestemäisille ja kaasumaisille polttoaineille luettavissa täällä: Biokaasuyhdistys_Lausunto Joutsenmerkin kriteerit

Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain, biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain sekä Energiavirastosta annetun lain 1 § muuttamisesta. Biokaasuyhdistys_Lausunto biopolttoaine_27.3.2017

Lausunnot Uutiset

Lausunto Valtioneuvoston selontekoon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Biokaasuyhdistyksen lausunto Valtioneuvoston selontekoon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030: Biokaasuyhdistys_Lausunto EI_Strategia_090317

Lausunnot

Lausunto ILUC-direktiivin täytäntöönpanoon liittyen

Lausunto esityksestä laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta, laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta sekä laiksi Energiavirastosta annetun lain 1 § muuttamisesta sekä työryhmän väliraportista: epäsuoria maankäytön muutoksia koskevan ILUC-direktiivin kansallinen täytäntöönpano Biokaasuyhdistys_Lausunto TEM_ILUC_31012016

Lausunnot Uutiset

Lausunto koskien Valtioneuvoston selvitystä (E 88/2015 vp): Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Lausunto koskien Valtioneuvoston selvitystä (E 88/2015 vp): Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Viite: Maa- ja metsätalousvaliokunnan asiantuntijalausuntopyyntö Suomen Biokaasuyhdistys ry:lle 20.4.2016 Suomen Biokaasuyhdistys ry kiittää kutsusta tulla kuultavaksi asiantuntijana sekä tähän liittyvästä lausuntopyynnöstä. Biokaasuyhdistys kannattaa biokaasun tuotantoa ja ravinteiden kierrätystä, jossa huomioidaan toiminnan ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti. Kokonaisvaltainen tarkastelu tulee olla myös kiertotalouden toimintasuunnitelman ohjenuorana. […]

Lausunnot

Lausunto koskien valvontaohjetta

15.9.2015 Lausunto koskien valvontaohjetta ”kaupan entisten eläimistä saatujen elintarvikkeiden käyttö, käsittely ja hävitys” Lataa lausunto klikkaamalla tästä (aukeaa uuteen välilehteen).

Lausunnot

Lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen

24.8.2015 Lausunto Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Lataa lausunto klikkaamalla tästä (aukeaa uuteen välilehteen).

Lausunnot

Lausunto uuden tyyppinimen mädätteen nestejae lisäämisestä

15.1.2015 Lausunto uuden tyyppinimen mädätteen nestejae lisäämisestä lannoitevalmisteiden kansalliseen tyyppinimiluetteloon. Lataa lausunto klikkaamalla tästä (aukeaa uuteen välilehteen).

Lausunnot

Lausunto liikennebiokaasun kasvihuoneintensiteetistä

20.10.2014 Ari Lampinen: Suomessa vuonna 2013 käytetyn liikennebiokaasun kasvihuoneintensiteetti Lataa lausunto klikkaamalla tästä (aukeaa uuteen välilehteen).

Lausunnot
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.