Kommentit Sitran Kiertotalous 2.0 -työhön

Sitra on pyytänyt kommentteja Kiertotaloustiekartan päivitykseen. Tässä Kiertotalous 2.0 -työssä on arvioitu kansallisia kiertotaloustoimia vuosien 2016-2018 välillä sekä esitetty ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi. Sidosryhmät voivat esittää kommentteja edellä mainittuihin työpaketteihin OtaKantaa-palvelussa 11.11. asti. Biokaasuyhdistys_ry:n kommentit_Kiertotalous-2.0

Julkaisut Lausunnot Uutiset

YM on julkaissut tulkintoja ja ohjeita BATin soveltamisesta

Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan seuraavat uudet ohjeet ja muistiot Jätevesiin liittyvien lyhyen aikavälin päästöraja-arvojen soveltaminen ympäristöluvissa, muistio (pdf) Tulkintoja jätteenkäsittelytoimintojen luokittelusta direktiivilaitoksiksi, muistio (pdf) Ohje jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (pdf) Liite 2 ohjeeseen jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (word) (BAT-selvityksen esimerkkitaulukko) Kaikki ympäristönsuojelulain toimeenpanoa koskevat ohjeet (Ympäristöministeriö)

Julkaisut Uutiset

Asiantuntijalausunto eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle kokoukseen 26.10.2018 aiheesta: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (HE 123/2018 vp) HE 123/2018 vp  

Julkaisut Lausunnot Uutiset

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielipide Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen -väliraportista

Saatesanat: Liikennesektorin päästövähennyksillä on tärkeä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasu on uusiutuva, kotimainen ja edullinen liikenteen polttoaine. Biokaasun käytön lisäämisellä voidaan vähentää henkilö- ja raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä nopealla aikataululla, sillä biokaasuautojen tekniikka on luotettavaa, edullista ja heti käyttöönotettavissa. Suomen Biokaasuyhditys ry haluaa  tuoda esille näkemyksiään ja kehitysideoitataan, miten biokaasu voitaisiin paremmin huomioida Hiiletön liikenne 2045 -jatkotyössä. […]

Julkaisut Lausunnot Uutiset

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien kansallinen soveltaminen, koulutus 24.10. Helsinki

Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmistä on valmisteilla kansallinen soveltamisohje ja direktiivilaitosmuistio. Aiheesta järjestetään koulutustilaisuus 24. lokakuuta 2018 klo 9-16 Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa Helsingissä. Maksuttomaan tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä. Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2018. Kenelle kurssi soveltuu: Seminaari on tarkoitettu viranomaisille, jätealan toiminnanharjoittajille ja toimijoille, konsulteille sekä tutkijoille. Koulutuspaikka: SYKE, auditorio Laulujoutsen, Mechelininkatu 34a 00260 HELSINKI Lisätiedot koulutuksesta: Puheenvuoroja jaetaan ja […]

Julkaisut Tapahtumat Uutiset

Suomen Biokaasuyhdistys ry vahvistaa vaikuttamistyötään – toiminnanjohtajana on aloittanut MMM Anna Virolainen-Hynnä

  Anna on aloittanut toiminnanjohtajana 1.9.2018 alkaen. Työtehtävä on uusi. Toiminnanjohtajan nimityksen kautta saadaan merkittävästi vahvistettua suomalaisen biokaasusektorin vaikuttamistyötä sekä kotimaassa että EU-tasolla. Biokaasu on yksi osaratkaisu siirryttäessä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta. Biokaasu on kotimainen ja uusiutuva raaka-aine, jota voidaan hyödyntää liikennepolttoaineena, sähkön ja lämmön tuotannossa sekä teollisessa käytössä. Biokaasun tuotannon yhteydessä syntyy myös laadukkaita raaka-aineita […]

Julkaisut Uutiset

Biokaasuyhdistyksen Toimintakertomus 2017

Suomen Biokaasuyhdistyksen toimitantakertomus kiireiseltä vuodelta 2017 luettavissa alla olevasta linkinstä kokonaisuudessaan: Tomintakertomus 2017

Julkaisut Uutiset

Biokaasuyhdistyksen lehti 2/2017

Biokaasuyhdistyksen julkaisu 2/2017 luettavissa täällä: Biokaasulehti 2/2017 Biokaasulehti 2/2017 (Issuu)

Julkaisut Uutiset

Biokaasuyhdistyksen kannanotto biokaasun edistämiseen

Biokaasulla on merkittävä potentiaali päästövähennysten aikaansaamisessa monella sektorilla – tasa-arvoinen kilpailuasetelma taattava kaikille puhtaille käyttövoimille: Biokaasuyhdistyksen kannanotto biokaasun edistämiseen

Julkaisut Lausunnot Uutiset

Suomen Biokaasuyhdistyksen Jäsenlehti 1/2017 julkaistu

Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2017 on julkistu ja keikkien luettavissa: PDF-versio Issuu-versio

Julkaisut Uutiset
  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.