Asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle kokouksessa 24.10.2018 aiheesta:  Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 191/2018 vp)

HE191/2018vp