Slider
 • Biokaasuyhdistyksen ylimääräinen kokouskutsu 1/2018

  TIEDONVAIHTO- JA KESKUSTELUTILAISUUS JA YLIMÄÄRÄINEN YHDISTYKSEN KOKOUS 31.1.2018 KLO 13, FINLANDIA PARK HOTEL HELSINKI, POHJOLANKATU 38, HELSINKI. Kokouskutsu: Ylimääräinen kokouskutsu 1/2018

  Tapahtumat Uutiset

  Verkkosivut päivityksessä

  Suomen biokaasuyhdistyksen sivut ovat joutuneet palvelunestohyökkäyksen kohteeksi ja siksi sivuja päivitetään ja siivotaan parhaillaan. Valitettavasti osa etenkin vanhemmista linkeistä ei tästä johtuen ole tällä hetkellä toiminnassa. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa ja pyrimme korjaamaan viat pikaisesti. -Ylläpito

  Uutiset

  Biokaasuyhdistyksen lehti 2/2017

  Biokaasuyhdistyksen julkaisu 2/2017 luettavissa täällä: Biokaasulehti 2/2017 Biokaasulehti 2/2017 (Issuu)

  Julkaisut Uutiset

  SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Torstaina 7.12.2017 klo 14

  Biokaasuyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous järjestetään torstaina 7.12.2017 kello 14:00 alkaen Hotelli Scandic Tampere Cityssä. Kokouskutsu ja esityslista nähtävissä alla olevan linkin kautta: Kokouskutsu_syyskokous 2017

  Tapahtumat Uutiset

  Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

  Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annettua lakia lyhyesti siten, että siirryttäisiin tarjouskilpailuun perustuvaan preemiojärjestelmään. Biokaasuyhdistyksen näkemyksen mukaan esitetty muutos edistää teknologianeutraaliutta ja on oikeansuuntainen. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä: Biokaasuyhdistys_UE sähkön tuotantotuki

  Lausunnot Uutiset

  Lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta

  Liikennekaasumarkkina on lähtenyt kuluvana vuonna kasvuun ja uusia jakelupisteitä avataan 10 kappaletta eri puolille Suomea tämän vuoden aikana. Tällä hetkellä kaasun tankkausasemia on Suomessa 36 kappaletta. Potentiaalia liikennekäytölle on kuitenkin huomattavasti enemmän, koska vuonna 2016 Suomessa tuotettiin biokaasua 920 GWh, josta liikenteen polttoaineena hyödynnettiin vasta vain 24 GWh. Lisäksi biokaasun tuotantopotentiaalia eri asiantuntija-arvioiden mukaan on […]

  Lausunnot Uutiset

  Lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

  Valtioneuvoston selonteossa on esitelty laajasti kansainvälisiä ilmastosopimuksia ja muita sitoumuksia sekä EU:n ja Suomen ilmastopolitiikkaa ja raportointijärjestelmiä. Selonteossa todetaan taakanjakosektorin merkittävimmän päästövähennyspotentiaalin olevan liikenteessä. Myös päästövähennystoimien kustannustehokkuutta painotetaan. Selonteossa todetaan myös biopolttoaineiden kohdentamisen tärkeys raskaan liikenteen käyttövoimaksi, mutta tämän edistämiseen liittyviä toimia ei käytännössä esitetä lainkaan, mikä on suunnitelman merkittävin puute. Paketti- ja kuorma-autoliikenne on […]

  Lausunnot Uutiset

  Kutsuvierastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille, materiaalit

  Jyväskylässä järjestettiin 25.9.2017 kutsuvirastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille. Tilaisuuden aiheina oli mm. tuleva uusiutuvan energian direktiivi REDII, biokaasun asema liikenteen päästövähnennystavoitteissa, kestävyysjärjestelmä ja verotus. Tilaisuuden esitykset ja ohjelma löytyy alta: Biokaasutilaisuuden ohjelma ESITYKSET: Haavisto Hillamo Jääskeläinen Koponen Paavola Pakarinen Saastamoinen

  Tapahtumat Uutiset

  Biokaasuyhdistyksen kannanotto biokaasun edistämiseen

  Biokaasulla on merkittävä potentiaali päästövähennysten aikaansaamisessa monella sektorilla – tasa-arvoinen kilpailuasetelma taattava kaikille puhtaille käyttövoimille: Biokaasuyhdistyksen kannanotto biokaasun edistämiseen

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  Suomen Biokaasuyhdistyksen Jäsenlehti 1/2017 julkaistu

  Suomen Biokaasuyhdistyksen jäsenlehti 1/2017 on julkistu ja keikkien luettavissa: PDF-versio Issuu-versio

  Julkaisut Uutiset