[smartslider3 slider=2]
 • Kannanotto: Biokaasuyhdistys kannattaa liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän toimenpideohjelmaesitystä

  Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä julkaisi 12.12.2018 Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 -loppuraportin. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida keinoja, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voitaisiin poistaa vuoteen 2045 mennessä. Tässä kirjoituksessa on esitetty Suomen Biokaasuyhdistys ry:n näkemyksiä ILMO45-toimenpideohjelmaan. LVM:n tiedote 12.12.2018, mistä löytyy myös linkki toimintaohjelmaan. Liikennesektorin päästöt haltuun lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä […]

  Julkaisut Uutiset

  Sivuston ylläpito on päättynyt

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminta päättyy syksyn 2019 aikana, minkä vuoksi myös näiden sivujen päivitys loppuu. Jatkossa biokaasusektorin tuoreet kuulumiset ja tiedot löytyvät www.biokierto.fi. Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminta päättyy ja kaikki toiminta tapahtuu jatkossa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n puitteissa. Jatkossa biokaasusektorin tuoreet kuulumiset ja tiedot löytyvät www.biokierto.fi. Kiitos yhteistyöstä ja toivottavasti tapaamme biokierron toiminnan piirissä! […]

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  Ehdotuksia kansalliseen hallitusohjelmaan biokaasun ja ravinteiden kierron edistämiseksi

  Seuraava hallitus tulee tekemään poliittisia linjauksia liikenne-, energia-, ilmasto- ja luonnonvarojen käyttöön liittyvistä asiakokonaisuuksista. Näillä päätöksillä tulee olemaan vaikutuksia Suomen kansalaisiin suoraan sekä välillisesti Suomen kilpailukyvyn kautta. Tehtävillä päätöksillä tulee olemaan vaikutusta myös biokaasun tuotantoon ja käyttöön. Kotimainen biokaasu on kustannustehokas ratkaisu ja sen tulisi olla osana seuraavan hallitusohjelman liikenne-, energia-, ilmasto- ja luonnonvarojen käyttöön […]

  Uutiset

  Tiedoksi infotilaisuus sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailusta

  Energiavirasto järjestää torstaina 13.6.2019 infotilaisuuden koskien latausasemien ja kaasutankkausasemien infrastruktuurituen tarjouskilpailua. Tilaisuudessa tarjotaan tietoa infrastruktuurituen tarjouskilpailusta, joka järjestetään 1.-30.9.2019. Tilaisuudessa käsitellään erityisesti tarjouskilpailun osallistumisen edellytyksiä ja tarjousten pisteytystä. Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lataus- ja kaasuntankkausasemien toteuttamisesta kiinnostuneille tahoille ja erityisesti tarjouskilpailuun osallistumista harkitseville. Lisätiedot: https://energiavirasto.fi/liikenteen-infratuki

  Uutiset

  Useita biokaasu- ja ravinteiden kierrätysyrityksiä mukana Sitran kiinnostavimmat kiertotalousesimerkit listauksella

  Kiertotalouden kiinnostavimmat on Sitran kokoama listaus, jolla esitellään Suomen inspiroivimmat kiertotalouden yritysesimerkit. Sitra päivitti listauksen toukokuussa 2019. Nyt listalla on kaikkiaan 124 yritystä. Listan avulla Sitra haluaa esitellä inspiroivia kiertotalouden yritysesimerkkejä Suomesta, jotta kaikilla suomal aisilla yrityksillä olisi mahdollisuus siirtyä kiertotalouteen maailman ensimmäisten joukossa. Kiertotalousesimerkit on jaoteltu liiketoimintamallien mukaisesti viiteen ryhmiin: Tuote-elinkaaren pidentäminen Tuote palveluna […]

  Uutiset

  Sitran kiertotaloustiekartta 2.0 johdattaa suomalaiset kiertotalouden kärkeen 2025 mennessä – mukana ollaan!

  Sitran kiertotaloustiekartta 2.0 julkaistiin 13.3.2019. Tiekartassa on toimenpiteitä, joiden avulla tehdään Suomesta maailman johtavin kiertotalousmaa vuoteen 2025 mennessä. Kiertotaloustiekartta 2.0 sisältää myös esimerkkejä. Yksi esimerkeistä on kierrätyslannoite­valmisteiden laatujärjestelmä, jota työstetään Biolaitosyhdistyksen, Suomen Vesilaitosyhdistyksen ja Suomen Biokaasuyhdistyksen vuonna 2018 käynnistämässä LARA-laatulannoitehankkeessa. LARA-hankkeessa tavoitteena on luoda laatujärjestelmä ja laatumerkki lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasu- ja kompostilaitoksissa tai muissa vastaavissa käsittelylaitoksissa. Vuoden 2019 aikana […]

  Uutiset

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokouksessa Tampereella tehtiin tärkeitä päätöksiä

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin Tampereella 28.3. Kevätkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnan lakkauttamista ja varojen siirtämistä tammikuussa 2019 perustetulle yhdistykselle, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, joka muodostuu Suomen Biokaasuyhdistys ry:stä ja Biolaitosyhdistys ry:stä. Kevätkokouksessa esitettiin pyyntö, että nykyiset jäsenet liittyisivät sankoin joukoin uuden yhdistyksen jäseneksi. Lisätietoa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä sekä kutsu […]

  Uutiset

  Kutsu ja esityslista Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 17.4.

  Kokousaineistoa: Kutsu ja esityslista Perustamiskokouksessa hyväksytyt säännöt Toimintasuunnitelmaehdotus 2019 Talousarvioehdotus 2019 Lisätietoa: Ilmoittautumiset tarjoilujen varmistamiseksi pyydetään 15.4.2019 klo 10 mennessä osoitteeseen: anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net Tilaisuuteen voivat osallistua Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäsenet. Jäseneksi voi hakea täyttämällä Jäsenhakemuslomake ja toimittamalla sen sähköpostitse anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net.   Tiedote: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu – biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja […]

  Uutiset

  Kuulemisia kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista 15.3. – 15.4.2019. Asia koskettaa myös biokaasua!

  Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Kyseisiä sääntöjä ja sopimuksia sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla. Asiakirjat ja kuulemisohjeet löytyvät kaasumarkkina.fi -sivuston kohdasta markkinasäännöt. Energiavirasto järjestää samaan aikaan kuulemisen siirtoverkonhaltijan liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista. Dokumentit ja kuulemisohjeet löytyvät […]

  Uutiset

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon

  Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet alustavat kaasun siirtotariffit kuultavaksi 15.2.2019. Kuulemisaikaa on 31.3.2019 asti. Gasum kuulee Suomen kaasuverkon siirtotariffeja (pdf) ja Energiavirasto puolestaan kuulee ulkomaan yhteyksissä noudatettavaa kaasun siirtotariffia (pdf). Aiheeseen liittyen järjestettiin kuulemistilaisuus 15.3.2019. Ohessa Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kommentit kaasun alustavaan siirtotariffistoon. Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon 30.3.2019

  Lausunnot

  MMM:n tuoreen selvityksen mukaan ravinnekierrätyksen todellinen läpimurto edellyttää systeemistä murrosta

  Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää selvitystä hyvänä pelinavauksena ravinteiden kierrätyksen todellisen läpimurron synnyttämiseksi. Nyt on aika päästä kokeiluista ja pilotoinneista todelliseen tekemiseen. Seuraavalla hallituksella onkin ratkaisun avaimet käsissään. Biokaasuprosessissa syntyy energiaa ja kierrätysravinteita. Orgaanisten lannoitevalmisteiden ja biokaasun tuotanto mm. liikenteen biopolttoaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi tukevat toisiaan. Suomen Biokaasuyhdistys ry:n näkemykset selvitykseen Ravinteiden kierrätyksen edistämiseen vaikuttavat jo nyt […]

  Uutiset