Lausunto Valtioneuvoston selontekoon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Biokaasuyhdistyksen lausunto Valtioneuvoston selontekoon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030:

Biokaasuyhdistys_Lausunto EI_Strategia_090317

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.