LVM: Työryhmän ehdotus liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkon suunnitelmaksi

Työryhmän raportissa esitetään, että eri polttoaineiden jakeluasemaverkosto ja sähköautojen vaatimat julkiset latauspisteet Suomessa rakennettaisiin pääosin markkinaehtoisesti. Rakentamisessa voitaisiin kuitenkin hyödyntää erilaisia EU- ja kansallisia tukia.

Raportti saatavissa kokonaisuudessaan täällä ja sitä koskeva tiedote täältä.

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.