Lehdistötiedote: Autojen kasvihuonekaasupäästöjen vertailutavoissa parannettavaa

27.12.2012: Autojen kasvihuonekaasupäästöjen vertailutavoissa parannettavaa

  • Lausunnot

    Lausuntojen antaminen on tärkeä osa Suomen Biokaasuyhdistyksen toimintaa. Lausunnoilla yhdistys pyrkii vaikuttamaan biokaasualan, biokaasuteknologian käytön ja yleensä uusiutuvan energian suotuisaan kehitykseen Suomessa ja EU:ssa.