[smartslider3 slider=2]
 • Seminaarikutsu: Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle, 28.11.2018, Helsinki

  BioRaEE-hankkeen (Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle) seminaari 28.11 Helsingin Viikissä. Lisätiedot: Kutsu ja ohjelma BioRaEE puoliväliseminaari BioRaEE hankkeen nettisivut: http://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE

  Tapahtumat Uutiset

  Kommentit Sitran Kiertotalous 2.0 -työhön

  Sitra on pyytänyt kommentteja Kiertotaloustiekartan päivitykseen. Tässä Kiertotalous 2.0 -työssä on arvioitu kansallisia kiertotaloustoimia vuosien 2016-2018 välillä sekä esitetty ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi. Sidosryhmät voivat esittää kommentteja edellä mainittuihin työpaketteihin OtaKantaa-palvelussa 11.11. asti. Biokaasuyhdistys_ry:n kommentit_Kiertotalous-2.0

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  YM on julkaissut tulkintoja ja ohjeita BATin soveltamisesta

  Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan seuraavat uudet ohjeet ja muistiot Jätevesiin liittyvien lyhyen aikavälin päästöraja-arvojen soveltaminen ympäristöluvissa, muistio (pdf) Tulkintoja jätteenkäsittelytoimintojen luokittelusta direktiivilaitoksiksi, muistio (pdf) Ohje jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (pdf) Liite 2 ohjeeseen jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (word) (BAT-selvityksen esimerkkitaulukko) Kaikki ympäristönsuojelulain toimeenpanoa koskevat ohjeet (Ympäristöministeriö)

  Julkaisut Uutiset

  Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit hallintaan -seminaari 15.11.2018 Helsinki

  Tukes on teettänyt selvityksen kiertotalouden turvallisuusriskien hallinnasta. Hankkeen tuloksia esitellään seminaarissa Helsingissä 15.11.2018 Säätytalossa. Lisätiedot seminaarista ja ilmoittautumiset  

  Tapahtumat

  Asiantuntijalausunto eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan työ- ja elinkeinojaostolle kokoukseen 26.10.2018 aiheesta: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 (HE 123/2018 vp) HE 123/2018 vp  

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  Asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle: Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan verojaostolle kokouksessa 24.10.2018 aiheesta:  Hallituksen esitys eduskunnalle eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (HE 191/2018 vp) HE191/2018vp

  Lausunnot Uutiset

  Asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan ympäristövaliokunnan kokouksessa 24.10.2018 aiheesta:  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 muuttamisesta (HE 102/2018 vp)

  Lausunnot Uutiset

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n mielipide Hiiletön liikenne 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen -väliraportista

  Saatesanat: Liikennesektorin päästövähennyksillä on tärkeä rooli Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamisessa. Biokaasu on uusiutuva, kotimainen ja edullinen liikenteen polttoaine. Biokaasun käytön lisäämisellä voidaan vähentää henkilö- ja raskaan liikenteen hiilidioksidipäästöjä nopealla aikataululla, sillä biokaasuautojen tekniikka on luotettavaa, edullista ja heti käyttöönotettavissa. Suomen Biokaasuyhditys ry haluaa  tuoda esille näkemyksiään ja kehitysideoitataan, miten biokaasu voitaisiin paremmin huomioida Hiiletön liikenne 2045 -jatkotyössä. […]

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien kansallinen soveltaminen, koulutus 24.10. Helsinki

  Jätteenkäsittelyn BAT-päätelmistä on valmisteilla kansallinen soveltamisohje ja direktiivilaitosmuistio. Aiheesta järjestetään koulutustilaisuus 24. lokakuuta 2018 klo 9-16 Suomen ympäristökeskuksen auditoriossa Helsingissä. Maksuttomaan tilaisuuteen voi ilmoittautua tästä. Ilmoittautuminen päättyy 17.10.2018. Kenelle kurssi soveltuu: Seminaari on tarkoitettu viranomaisille, jätealan toiminnanharjoittajille ja toimijoille, konsulteille sekä tutkijoille. Koulutuspaikka: SYKE, auditorio Laulujoutsen, Mechelininkatu 34a 00260 HELSINKI Lisätiedot koulutuksesta: Puheenvuoroja jaetaan ja […]

  Julkaisut Tapahtumat Uutiset

  21.3.2019 Vaasa Gas Exchange

  Vaasa gas exchange 2019 tapahtuma kerää taas yhteen bio- ja maakaasualan toimijoita ja tapahtuman viralliset sivut löytyvät täältä.

  Tapahtumat Uutiset