[smartslider3 slider=2]
 • Envitecpolis Oy jäseneksi Biokaasuyhdistykseen

  Envitecpolis Oy on liittynyt jäseneksi Suomen Biokaasuyhdistys ry:een. Tervetuloa mukaan toimintaan! Envitecpolis Oy on hajautetun uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jonka asiakkaita ovat ruokaketjun toimijat eli maatilat, elintarviketeollisuus, ruokapalvelutoimijat sekä biohajoavan jätteen käsittelijät. Envitecpolis tuo tärkeää osaamista ja asiantuntijuutta Biokaasuyhdistyksen toimintaan, sanoo Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä. Biokaasuyhdistyksen kautta voimme […]

  Julkaisut Uutiset

  Call for abstracts – Nordic Biogas Conference 2019

  Oslossa järjestetään Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019. Konferenssiin pyydetään esitysehdotuksia 15.12.2018 mennessä. Lisätiedot https://www.nordicbiogasconference.org/abstract #NBC2019 #biokaasu #biogas #circulareconomy #kiertotalous #biotalous #bioeconomy

  Julkaisut Uutiset

  Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

  11.12.2018 pidetään Suomen Biokaasuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Helsingissä. Kutsu on toimitettu kirjeitse jäsenille. Lisätietoa kokouksesta löytyy http://www.biokaasuyhdistys.net/yhdistys/

  Julkaisut Tapahtumat Uutiset

  Suomen autoala ja valtio tekivät ilmastosopimuksen – kaasuautot kattavasti mukana

  Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Autoalan Keskusliitto ry sekä Autotuojat ja -teollisuus ry allekirjoittavat sopimuksen 22.11.2018, jonka puitteissa tahot sitoutuvat toimenpiteistä vuoteen 2025 asti, joilla osapuolet pyrkivät vähentämään liikenteen päästöjä. Kyseessä on autoalan ja ministeriöiden puitesopimus, ns. Green deal, johon yksittäiset yritykset voivat osallistua tekemällä yhteiskuntasitoumuksen. Sitoumuksen voivat tehdä pääsääntöisesti kaikki sellaiset yritykset, jotka tuovat maahan, […]

  Julkaisut Uutiset

  Biokaasuyhdistys ry allekirjoittajana vetoomuksessa vauhdittaa EU-lannoitetuoteasetuksen trilogeja

  Yli 100 eurooppaista yritystä ja organisaatiota ovat allekirjoittaneet vetoumuksen, jolla kehoitetaan Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota kiirehtimään trilogineuvotteluissaan EU:n lannoitetuoteasetuksen päivittämiseksi. Olisi tärkeää, että neuvottelut saataisiin päätökseen Itävallan pj-kauden aikana. Ravinnekierrätyksestä kiinnostuneet tahot pitävät tärkeänä sitä, että neuvottelut saataisiin päätökseen ja turvattaisiin näin kierrätys- ja orgaanisten lannoitteiden markkinoiden kehittyminen. EU-lannoitetuoteasetuksen päivittämisen myötä voitaisiin ottaa tärkeitä […]

  Julkaisut Uutiset

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2072/03.0101/2018; TEM058:00201)  

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  Seminaarikutsu: Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle, 28.11.2018, Helsinki

  BioRaEE-hankkeen (Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle) seminaari 28.11 Helsingin Viikissä. Lisätiedot: Kutsu ja ohjelma BioRaEE puoliväliseminaari BioRaEE hankkeen nettisivut: http://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE

  Tapahtumat Uutiset

  Kommentit Sitran Kiertotalous 2.0 -työhön

  Sitra on pyytänyt kommentteja Kiertotaloustiekartan päivitykseen. Tässä Kiertotalous 2.0 -työssä on arvioitu kansallisia kiertotaloustoimia vuosien 2016-2018 välillä sekä esitetty ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi. Sidosryhmät voivat esittää kommentteja edellä mainittuihin työpaketteihin OtaKantaa-palvelussa 11.11. asti. Biokaasuyhdistys_ry:n kommentit_Kiertotalous-2.0

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  YM on julkaissut tulkintoja ja ohjeita BATin soveltamisesta

  Ympäristöministeriö on julkaissut verkkosivuillaan seuraavat uudet ohjeet ja muistiot Jätevesiin liittyvien lyhyen aikavälin päästöraja-arvojen soveltaminen ympäristöluvissa, muistio (pdf) Tulkintoja jätteenkäsittelytoimintojen luokittelusta direktiivilaitoksiksi, muistio (pdf) Ohje jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (pdf) Liite 2 ohjeeseen jätteenkäsittelyn BAT-päätelmien soveltamisesta (word) (BAT-selvityksen esimerkkitaulukko) Kaikki ympäristönsuojelulain toimeenpanoa koskevat ohjeet (Ympäristöministeriö)

  Julkaisut Uutiset

  Kiertotalouslaitosten turvallisuusriskit hallintaan -seminaari 15.11.2018 Helsinki

  Tukes on teettänyt selvityksen kiertotalouden turvallisuusriskien hallinnasta. Hankkeen tuloksia esitellään seminaarissa Helsingissä 15.11.2018 Säätytalossa. Lisätiedot seminaarista ja ilmoittautumiset  

  Tapahtumat