[smartslider3 slider=2]
 • Kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmäehdotukseen pyydetään kommentteja 31.12. asti

  Biolaitosyhdistys, Vesilaitosyhdistys ja Biokaasuyhdistys yhteistyössä ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneiden tahojen  kanssa kehittävät lannoitteiden laatujärjestelmää. Järjestelmää pilotoidaan vuonna 2019 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa.  Pyydämme sidosryhmiltä kommentteja ehdotukseen periaatteista kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmälle. Kommentteja toivotaan toimitettavaksi sähköpostitse jpirkkamaa@gmail.com 31.12.2018 mennessä. Taustatietoa hankkeesta Kierrätyslannoitteiden laatujärjestelmää kehitetään laatujärjestelmähankkeessa. Laatujärjestelmän tavoitteena  on tehostaa ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, […]

  Julkaisut Uutiset

  Biokaasu-lehti 2/2018 ilmestynyt

  Biokaasu-lehti 2/2018 (pdf-versio) on luettavissa täältä. Tämän kertaisessa numerossa kurkistetaan muun muassa seuraavien vuosien lainsäädäntöhankkeisiin (s. 6-7) ja kevään 2019 vaaleihin, sekä kerrotaan  hyvistä kokemuksista kaasubussien käytöstä kaupunkiliikenteessä (s. 10-13).  Biokaasu-lehdet 2014-2018 löytyvät kootusti nettisivuilta julkaisujen-otsikon alta. 

  Julkaisut Uutiset

  Envitecpolis Oy jäseneksi Biokaasuyhdistykseen

  Envitecpolis Oy on liittynyt jäseneksi Suomen Biokaasuyhdistys ry:een. Tervetuloa mukaan toimintaan! Envitecpolis Oy on hajautetun uusiutuvan energian sekä energia- ja materiaalitehokkuuden asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, jonka asiakkaita ovat ruokaketjun toimijat eli maatilat, elintarviketeollisuus, ruokapalvelutoimijat sekä biohajoavan jätteen käsittelijät. Envitecpolis tuo tärkeää osaamista ja asiantuntijuutta Biokaasuyhdistyksen toimintaan, sanoo Suomen Biokaasuyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä. Biokaasuyhdistyksen kautta voimme […]

  Julkaisut Uutiset

  Call for abstracts – Nordic Biogas Conference 2019

  Oslossa järjestetään Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019. Konferenssiin pyydetään esitysehdotuksia 15.12.2018 mennessä. Lisätiedot https://www.nordicbiogasconference.org/abstract #NBC2019 #biokaasu #biogas #circulareconomy #kiertotalous #biotalous #bioeconomy

  Julkaisut Uutiset

  Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen

  11.12.2018 pidetään Suomen Biokaasuyhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous Helsingissä. Kutsu on toimitettu kirjeitse jäsenille. Lisätietoa kokouksesta löytyy http://www.biokaasuyhdistys.net/yhdistys/

  Julkaisut Tapahtumat Uutiset

  Suomen autoala ja valtio tekivät ilmastosopimuksen – kaasuautot kattavasti mukana

  Liikenne- ja viestintäministeriö, Ympäristöministeriö, Autoalan Keskusliitto ry sekä Autotuojat ja -teollisuus ry allekirjoittavat sopimuksen 22.11.2018, jonka puitteissa tahot sitoutuvat toimenpiteistä vuoteen 2025 asti, joilla osapuolet pyrkivät vähentämään liikenteen päästöjä. Kyseessä on autoalan ja ministeriöiden puitesopimus, ns. Green deal, johon yksittäiset yritykset voivat osallistua tekemällä yhteiskuntasitoumuksen. Sitoumuksen voivat tehdä pääsääntöisesti kaikki sellaiset yritykset, jotka tuovat maahan, […]

  Julkaisut Uutiset

  Biokaasuyhdistys ry allekirjoittajana vetoomuksessa vauhdittaa EU-lannoitetuoteasetuksen trilogeja

  Yli 100 eurooppaista yritystä ja organisaatiota ovat allekirjoittaneet vetoumuksen, jolla kehoitetaan Euroopan parlamenttia, neuvostoa ja komissiota kiirehtimään trilogineuvotteluissaan EU:n lannoitetuoteasetuksen päivittämiseksi. Olisi tärkeää, että neuvottelut saataisiin päätökseen Itävallan pj-kauden aikana. Ravinnekierrätyksestä kiinnostuneet tahot pitävät tärkeänä sitä, että neuvottelut saataisiin päätökseen ja turvattaisiin näin kierrätys- ja orgaanisten lannoitteiden markkinoiden kehittyminen. EU-lannoitetuoteasetuksen päivittämisen myötä voitaisiin ottaa tärkeitä […]

  Julkaisut Uutiset

  Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maakaasumarkkinalain muuttamisesta ja laiksi sähkömarkkinalain 56 §:n muuttamisesta (Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/2072/03.0101/2018; TEM058:00201)  

  Julkaisut Lausunnot Uutiset

  Seminaarikutsu: Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle, 28.11.2018, Helsinki

  BioRaEE-hankkeen (Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle) seminaari 28.11 Helsingin Viikissä. Lisätiedot: Kutsu ja ohjelma BioRaEE puoliväliseminaari BioRaEE hankkeen nettisivut: http://www.syke.fi/fi-FI/Biokaasulaitoksesta_ravinteita_energiaa_ja_elinkeinotoimintaa_maaseudulle_BioRaEE

  Tapahtumat Uutiset

  Kommentit Sitran Kiertotalous 2.0 -työhön

  Sitra on pyytänyt kommentteja Kiertotaloustiekartan päivitykseen. Tässä Kiertotalous 2.0 -työssä on arvioitu kansallisia kiertotaloustoimia vuosien 2016-2018 välillä sekä esitetty ehdotuksia uusiksi toimenpiteiksi. Sidosryhmät voivat esittää kommentteja edellä mainittuihin työpaketteihin OtaKantaa-palvelussa 11.11. asti. Biokaasuyhdistys_ry:n kommentit_Kiertotalous-2.0

  Julkaisut Lausunnot Uutiset