[smartslider3 slider=2]
 • Kannanotto: Biokaasuyhdistys kannattaa liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän toimenpideohjelmaesitystä

  Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä julkaisi 12.12.2018 Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 -loppuraportin. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida keinoja, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voitaisiin poistaa vuoteen 2045 mennessä. Tässä kirjoituksessa on esitetty Suomen Biokaasuyhdistys ry:n näkemyksiä ILMO45-toimenpideohjelmaan. LVM:n tiedote 12.12.2018, mistä löytyy myös linkki toimintaohjelmaan. Liikennesektorin päästöt haltuun lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä […]

  Julkaisut Uutiset

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokouksessa Tampereella tehtiin tärkeitä päätöksiä

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kevätkokous pidettiin Tampereella 28.3. Kevätkokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen yhdistyksen toiminnan lakkauttamista ja varojen siirtämistä tammikuussa 2019 perustetulle yhdistykselle, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, joka muodostuu Suomen Biokaasuyhdistys ry:stä ja Biolaitosyhdistys ry:stä. Kevätkokouksessa esitettiin pyyntö, että nykyiset jäsenet liittyisivät sankoin joukoin uuden yhdistyksen jäseneksi. Lisätietoa Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:stä sekä kutsu […]

  Uutiset

  Kutsu ja esityslista Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen 17.4.

  Kokousaineistoa: Kutsu ja esityslista Perustamiskokouksessa hyväksytyt säännöt Toimintasuunnitelmaehdotus 2019 Talousarvioehdotus 2019 Lisätietoa: Ilmoittautumiset tarjoilujen varmistamiseksi pyydetään 15.4.2019 klo 10 mennessä osoitteeseen: anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net Tilaisuuteen voivat osallistua Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n jäsenet. Jäseneksi voi hakea täyttämällä Jäsenhakemuslomake ja toimittamalla sen sähköpostitse anna.virolainen-hynna@biokaasuyhdistys.net.   Tiedote: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu – biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja […]

  Uutiset

  Kuulemisia kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista 15.3. – 15.4.2019. Asia koskettaa myös biokaasua!

  Suomen kaasunsiirtoverkoston järjestelmävastaava siirtoverkonhaltija järjestää 15.3. – 15.4.2019 julkisen kuulemisen Suomen avoimen kaasumarkkinan kaasunsiirron säännöistä ja sopimuksista. Kyseisiä sääntöjä ja sopimuksia sovelletaan 1.1.2020 aukeavilla kaasumarkkinoilla. Asiakirjat ja kuulemisohjeet löytyvät kaasumarkkina.fi -sivuston kohdasta markkinasäännöt. Energiavirasto järjestää samaan aikaan kuulemisen siirtoverkonhaltijan liittymisehdoista, siirtopalvelun ja tasehallinnan ylätason ehdoista sekä siirtoverkonhaltijan ja jakeluverkonhaltijan välisen yhteistyön ehdoista. Dokumentit ja kuulemisohjeet löytyvät […]

  Uutiset

  Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon

  Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet alustavat kaasun siirtotariffit kuultavaksi 15.2.2019. Kuulemisaikaa on 31.3.2019 asti. Gasum kuulee Suomen kaasuverkon siirtotariffeja (pdf) ja Energiavirasto puolestaan kuulee ulkomaan yhteyksissä noudatettavaa kaasun siirtotariffia (pdf). Aiheeseen liittyen järjestettiin kuulemistilaisuus 15.3.2019. Ohessa Suomen Biokaasuyhdistys ry:n kommentit kaasun alustavaan siirtotariffistoon. Suomen Biokaasuyhdistys ry:n lausunto Gasumille ja Energiavirastolle kaasun alustavaan siirtotariffistoon 30.3.2019

  Lausunnot

  MMM:n tuoreen selvityksen mukaan ravinnekierrätyksen todellinen läpimurto edellyttää systeemistä murrosta

  Suomen Biokaasuyhdistys ry pitää selvitystä hyvänä pelinavauksena ravinteiden kierrätyksen todellisen läpimurron synnyttämiseksi. Nyt on aika päästä kokeiluista ja pilotoinneista todelliseen tekemiseen. Seuraavalla hallituksella onkin ratkaisun avaimet käsissään. Biokaasuprosessissa syntyy energiaa ja kierrätysravinteita. Orgaanisten lannoitevalmisteiden ja biokaasun tuotanto mm. liikenteen biopolttoaineiden tavoitteiden saavuttamiseksi tukevat toisiaan. Suomen Biokaasuyhdistys ry:n näkemykset selvitykseen Ravinteiden kierrätyksen edistämiseen vaikuttavat jo nyt […]

  Uutiset

  Tapahtuma: Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019 Oslossa!

  Oslossa järjestetään Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019. Konferenssin ohjelma sekä lisätiedot tapahtumasta löytyvät: https://www.nordicbiogasconference.org/ Suomen Biokaasuyhdistys ry:n jäsenille 10% alennus! #NBC2019 #biokaasu #biogas #circulareconomy #kiertotalous #biotalous #bioeconomy

  Uutiset

  Ennakkotieto: Energiaviraston jakeluinfrastruktuuritukea haettavissa syyskuussa 2019

  Energiaviraston järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Tarjousten jättöaika on 1.9.2019 – 30.9.2019. Edellinen tarjouskilpailu järjestettiin lokakuussa 2018. Lisää tietoa: https://www.energiavirasto.fi/media/-/asset_publisher/ooKNxg1qkv7p/content/tarjouskilpailu-liikenteen-infrastruktuurituesta-2019h

  Uutiset

  Järjestöt: Uusiutuva energia takaa Suomen kestävän kasvun

  Tiedote Julkaisuvapaa klo 14.3.2019 klo 8:00 Suomi on matkalla pois fossiilitaloudesta, ja kaikilla uusiutuvan energian muodoilla on siinä oma roolinsa. Kotimaisella uusiutuvalla energialla tulisi olla merkittävä rooli sähkön- ja lämmön tuotannossa, liikenteessä ja työkoneissa. Uusiutuvan energian lisääminen vaikuttaa positiivisesti Suomen työllisyyteen, talouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaomavaraisuuteen. Pitkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka tukee taloutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä […]

  Uutiset

  Biokaasuyhdistys ry:n vaaliviestit

  Kotimainen biokaasu voidaan valjastaa vähentämään kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä (liikenne ja maatalous), parantamaan energia- ja ravinneomavaraisuutta, luomaan mahdollisuuksia suomalaisen ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä luomaan edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen. Tämä voidaan tehdä luomalla puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Biokaasustrategia ja -toimenpideohjelma auttaa tässä. Lue lisää […]

  Uutiset

  Tiedote: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu – biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja orgaanisten maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivat tahot tiivistävät yhteistyötään

  Tiedote 4.3.2019 Tammikuussa 2019 perustettiin yhdistys, jonka nimi on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Biokretslopp och Biogas Finland r.f. ja englanninkielinen nimi on Finnish Biocycle and Biogas Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry. Uuden yhdistyksen perustamisella haetaan synergiaetuja, […]

  Uutiset