[smartslider3 slider=2]
 • Kannanotto: Biokaasuyhdistys kannattaa liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän toimenpideohjelmaesitystä

  Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä julkaisi 12.12.2018 Toimenpideohjelma hiilettömään liikenteeseen 2045 -loppuraportin. Asiantuntijaryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida keinoja, joilla kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voitaisiin poistaa vuoteen 2045 mennessä. Tässä kirjoituksessa on esitetty Suomen Biokaasuyhdistys ry:n näkemyksiä ILMO45-toimenpideohjelmaan. LVM:n tiedote 12.12.2018, mistä löytyy myös linkki toimintaohjelmaan. Liikennesektorin päästöt haltuun lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä […]

  Julkaisut Uutiset

  Tapahtuma: Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019 Oslossa!

  Oslossa järjestetään Nordic Biogas Conference 9.-10.4.2019. Konferenssin ohjelma sekä lisätiedot tapahtumasta löytyvät: https://www.nordicbiogasconference.org/ Suomen Biokaasuyhdistys ry:n jäsenille 10% alennus! #NBC2019 #biokaasu #biogas #circulareconomy #kiertotalous #biotalous #bioeconomy

  Uutiset

  Ennakkotieto: Energiaviraston jakeluinfrastruktuuritukea haettavissa syyskuussa 2019

  Energiaviraston järjestää syyskuussa 2019 sähkö- ja kaasuajoneuvojen lataus- ja tankkausverkoston laajenemista edistävän tukikilpailutuksen. Tarjousten jättöaika on 1.9.2019 – 30.9.2019. Edellinen tarjouskilpailu järjestettiin lokakuussa 2018. Lisää tietoa: https://www.energiavirasto.fi/media/-/asset_publisher/ooKNxg1qkv7p/content/tarjouskilpailu-liikenteen-infrastruktuurituesta-2019h

  Uutiset

  Järjestöt: Uusiutuva energia takaa Suomen kestävän kasvun

  Tiedote Julkaisuvapaa klo 14.3.2019 klo 8:00 Suomi on matkalla pois fossiilitaloudesta, ja kaikilla uusiutuvan energian muodoilla on siinä oma roolinsa. Kotimaisella uusiutuvalla energialla tulisi olla merkittävä rooli sähkön- ja lämmön tuotannossa, liikenteessä ja työkoneissa. Uusiutuvan energian lisääminen vaikuttaa positiivisesti Suomen työllisyyteen, talouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaomavaraisuuteen. Pitkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka tukee taloutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä […]

  Uutiset

  Biokaasuyhdistys ry:n vaaliviestit

  Kotimainen biokaasu voidaan valjastaa vähentämään kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä (liikenne ja maatalous), parantamaan energia- ja ravinneomavaraisuutta, luomaan mahdollisuuksia suomalaisen ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä luomaan edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen. Tämä voidaan tehdä luomalla puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Biokaasustrategia ja -toimenpideohjelma auttaa tässä. Lue lisää […]

  Uutiset

  Tiedote: Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu – biokaasusektori sekä biologisten jätteiden käsittelyn ja orgaanisten maanparannusaineiden valmistuksen alalla toimivat tahot tiivistävät yhteistyötään

  Tiedote 4.3.2019 Tammikuussa 2019 perustettiin yhdistys, jonka nimi on Suomen Biokierto ja Biokaasu ry. Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Biokretslopp och Biogas Finland r.f. ja englanninkielinen nimi on Finnish Biocycle and Biogas Association. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n perustamisen taustalla ovat Biolaitosyhdistys ry sekä Suomen Biokaasuyhdistys ry. Uuden yhdistyksen perustamisella haetaan synergiaetuja, […]

  Uutiset

  Rahoitusta jaossa biokaasulaitoksille, ravinteiden kiertoon ja pieniin kokeiluihin

  Uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin haettavana 40 miljoonaa euroa Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut uuden energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun vuodelle 2019. Tänä vuonna energiatukivaltuudesta on tähän tarkoitukseen varattu 40 miljoonaa euroa. Haku on auki toukokuun loppuun saakka, ja se on tarkoitettu investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeille. Investointituki on tarkoitettu tulevaisuuden energiaratkaisuihin vuoteen 2030 tähtäävien […]

  Uutiset

  Ympäristöministeriö käynnistää jätelainsäädännön uudistustyön – biojätteet ja pakkaukset kiertoon

  Ympäristöministeriö ryhtyy uudistamaan jätelainsäädäntöä. Päämäärä on saavuttaa kunnianhimoiset yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteet ja nostaa Suomi kierrätyksessä EU:n edistyneimpien maiden joukkoon. Jätteen tuottajille tämä tarkoittaa lisää mahdollisuuksia – ja velvollisuuksia – jätteiden erilliskeräykseen. Uudistuksen taustalla on EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivien muutokset. Ne on pantava Suomessa täytäntöön 5.7.2020 mennessä. ”Uusien kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii […]

  Uutiset

  Tapahtuma: Kestävää kasvua uusiutuvilla 14.3.2019, Helsinki sekä live-stream

  Suomen Biokaasuyhdistys ry on mukana järjestämässä Kestävää kasvua uusiutuvilla -tilaisuutta 14.3. 2019 klo 8.15-10. Tilaisuus järjestetään Eduskunnan kansalaisinfossa. Tilaan pääsee sisälle ilman erillistä henkilötunnistetta alkaen klo 8. Tarjolla on aamupalaa. Tilaisuutta voi seurata myös live-streamin välityksellä Tilaisuuden ohjelma (pdf) Tilaisuuden järjestävät:Bioenergia ryPienvesivoimayhdistys rySuomen Biokaasuyhdistys rySuomen Lähienergialiitto rySuomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU rySuomen Tuulivoimayhdistys ry

  Uutiset

  Kaasunsiirron alustava siirtotariffisto julkaistu , kommentointimahdollisuus 31.3.2019 asti

  Energiavirasto ja Gasum ovat julkaisseet kaasun siirtotariffit markkinan kuultavaksi 15.2.2019 Energiavirasto on julkaissut ulkomaan yhteyksissä noudatettavat Suomen kaasun siirtotariffit julkiseen kuulemiseen 15.2.2019. Gasum on julkaissut Suomen kaasun siirtotariffiston julkiseen kuulemiseen 15.2.2019. Kuulemisaikaa on maaliskuun loppuun. Lisätietoa: Gasumin tiedote Energiaviraston tiedote Lisätietoa:Gasumin tiedoteEnergiaviraston tiedote

  Uutiset

  Biokaasuyhdistys ry:n vaaliviestit

  Kotimainen biokaasu voidaan valjastaa vähentämään kustannustehokkaasti päästökauppasektorin ulkopuolisia päästöjä (liikenne ja maatalous), parantamaan energia- ja ravinneomavaraisuutta, luomaan mahdollisuuksia suomalaisen ruokaketjun kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä luomaan edellytyksiä pienentää viljelysmaan ravinnepäästöjä sisävesiin ja Itämereen. Tämä voidaan tehdä luomalla puitteet kaasuautoilun kasvulle ja ravinteiden turvallisen kierron varmistamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Biokaasustrategia ja -toimenpideohjelma auttaa tässä. Seuraavina vuosina […]

  Uutiset